26.07.2023 11:05

19. Koszykówka dla dzieci i młodzieży

38
Lokalizacja: Michałowice
  • Adres (ulica i nr/ rejon ulic)

ul. Szkolna 15

  • Opis lokalizacji

Szkoła Podstawowa w Michałowicach

  • Uzasadnienie realizacji projektu

Sport jest niezbędny do właściwego rozwoju dzieci i młodzieży. Celem projektu jest upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży. Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia od najmłodszych lat. Wdrażanie do aktywnego spędzania czasu, rozwijania sportowych pasji, nauki, gry zespołowej, zapobieganie otyłości wśród dzieci i młodzieży, oraz wadom postawy.

  • Skrócony opis projektu

​Celem projektu jest stworzenie 3 grup sportowych dla dzieci w wieku 8-11 lat, 12-15 lat, od 15-25 lat(w tym przedziale wiekowym są dwie osobne grupy, z których każda ćwiczy raz w tygodniu), które 2 razy w tygodniu będą miały zajęcia z piłki koszykowej po 90 minut. Koszykówka zaczyna się od zabawy dla młodszej grupy, by przejść do nauki techniki gry w piłkę koszykową w starszej grupie. Sport uczy dyscypliny, rozwija koordynację, uczy współpracy w zespole. Zaletą koszykówki jako sportu dla dzieci jest to, że rozwija równomiernie wszystkie partie mięśni a także pomaga korygować wady postawy, ważne jest to szczególnie w młodszej grupie. Promowanie sportu w grupie wiekowej 15+, jest istotne, by młodzież miała możliwość uprawiania go rekreacyjnie, pomimo natłoku obowiązków szkolnych. Uprawianie sportu, to poprawa jakości życia, młodzieży i dzieci. Poprzez oferowany im sport wyrabiają sobie dobre nawyki.

  • Szczegółowy opis projektu

Projekt będzie się składał z 5 zajęć tygodniowo, po 90 min. gry w koszykówkę dla dwóch grup wiekowych. Najmłodsza grupa wiekowa, będzie miała różnorodne, aktywizujące gry i zabawy, indywidualne i zespołowe, w starszej grupie rozwijana będzie gra zespołowa, poprawa kondycji i nauki techniki gry w piłkę koszykową, zaś w najstarszej grupie będzie zdobywanie umiejętności i nauki techniki w grze zespołowej. Projekt będzie trwał przez 9 miesięcy od lutego do czerwca i od września do 20 grudnia. Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży z Gminy Michałowice. Informacja o zapisach będzie w formie plakatów, udostępniona na tablicach ogłoszeniowych na terenie Gminy Michałowice oraz forach społecznościowych. Zajęcia będą się odbywały w sali gimnastycznej w SP Michałowice. Maksymalna ilość osób w grupie 22.

  • Odbiorcy projektu

Głównymi odbiorcami projektu są dzieci i młodzież z Gminy Michałowice, chcący rozwijać swoje pasje sportowe i nasiąkać dobrymi nawykami sportowymi.

  • Szacowane koszty realizacji projektu

Szacowany łączny koszt realizacji projektu: 39 500,00zł