26.07.2023 13:05

2. Tanecznie w plenerze

27
Lokalizacja: Reguły
  • Adres (ulica i nr/ rejon ulic)

ul. Wiejska 13, Reguły

  • Opis lokalizacji

przy świetlicy wiejskiej  w Regułach

  • Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt ma służyć integracji i aktywizacji społeczności lokalnej, jak również promować ruch i aktywność na świeżym powietrzu. Taniec to forma ruchu, a więc działania prozdrowotne, a dodatkowo obcowanie z muzyką uwalnia pozytywne emocje, których każdy mieszkaniec potrzebuje.

  • Skrócony opis projektu

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Michałowice. Celem projektu jest integracja mieszkańców, promowanie ruchu i różnych form tanecznych, uwalnianie pozytywnych emocji. Realizacja projektu polega na zorganizowaniu 4 potańcówek. Każda potańcówka będzie poprzedzona nauką kroków tanecznych, które potem będą wykorzystywane podczas wspólnej zabawy.

  • Szczegółowy opis projektu

Projekt polega na zorganizowaniu 4 potańcówek w ciepłych miesiącach (od II połowy kwietnia do końca września) , w odstępach około 3 tygodniowych dla wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Michałowice. Propozycja - 2 potańcówki w klimacie swingu i 2 w klimacie tańca tradycyjnego. Każda potańcówka będzie trwała 3 godziny. Każda potańcówka będzie poprzedzona nauką kroków w klimacie tańca, który będzie motywem przewodnim potańcówki. 3 potańcówki odbędą się z udziałem kapeli, która będzie przygrywać, a 1 z muzyką mechaniczną. Potańcówki będą zorganizowane w świetlicy, albo na zewnątrz w parku - w zależności od pogody, w dniach wolnych od pracy, w godzinach popołudniowo - wieczornych.

  • Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy Gminy Michałowice

  • Szacowane koszty realizacji projektu

Szacowany łączny koszt realizacji projektu: 42 000,00 zł