26.07.2023 13:05

5. Zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci i młodzieży

78
Lokalizacja: Michałowice
  • Adres (ulica i nr/ rejon ulic)

ul. Szkolna 15

  • Opis lokalizacji

Szkoła Podstawowa Michałowice

  • Uzasadnienie realizacji projektu

Zajęcia taneczno ruchowe dla dzieci, mają na celu poprawę motoryki i koordynację u dzieci. Ruch wyzwala endorfiny, przez co uwalniana jest pozytywna energia, która doskonale działa na rozwój psychofizyczny. Ponadto zapamiętywanie choreografii wypracowuje pamięć ruchową, co zachęci w przyszłości do inny form ruchowych.

  • Skrócony opis projektu

Założeniem projektu jest utworzenie 3 grup wiekowych, które będą miały zajęcia 1x w tygodniu. Zajęcia będą w grupie wiekowej 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat. Zajęcia mają na celu dobrą zabawę poprzez którą wzmacniana jest sprawność motoryczna i koordynacja ruchowa. Taniec zapobiega u dzieci nadwadze i poprawia kondycję, pomaga zapobiegać wadom postawy.

  • Szczegółowy opis projektu

Projekt ma na celu zachęcenie dzieci do spędzenia aktywnie czasu wśród rówieśników, poprawy kondycji ruchowej, integracja i praca w zespole. Taniec uczy systematyczności odpowiedzialności i dyscypliny, a także uczy cierpliwości i wytrwałości. Zajęcia dla poszczególnych grup wiekowych , odbywałyby się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych w SP w Michałowicach, każda grupa składa się z 20 osób. Zajęcia będą ogólnodostępne dla mieszkańców Gminy Michałowice. Informacja o zapisach będzie w formie plakatów, także udostępniona na tablicach ogłoszeniowych na terenie Gminy Michałowice, oraz forach społecznościowych i stronie Urzędu Gminy.

  • Odbiorcy projektu

Projekt jest kierowany do dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie Gminy Michałowice.

  • Szacowane koszty realizacji projektu

Szacowany łączny koszt realizacji projektu: 27 000 zł