27.07.2023 11:35

6. „Utrzymanie sprawność fizycznej przez wakacje” – zajęcia w Regułach

24
Lokalizacja: Reguły
  • Adres (ulica i nr/ rejon ulic)

świetlica w Regułach, przy ul. Wiejska 11

  • Opis lokalizacji

Zajęcia będą się odbywały w świetlicy przy ul. Wiejskiej 13

  • Uzasadnienie realizacji projektu

W ciągu roku, poza okresem wakacyjnym w Regułach odbywa się szereg zajęć mających na celu poprawę poziomu życia mieszkańców poprzez prowadzenie zajęć sportowych z elementami rehabilitacji dla mieszkańców, są to pilates, zdrowy kręgosłup, fitness. W okresie letnim jest przerwa wakacyjna, planowane zajęcia się nie odbywają. Wielu mieszkańców, którzy cyklicznie przez cały rok biorą udział w zajęciach zgłaszają potrzebę kontynuacji zajęć w okresie letnim. Dotyczy to szczególnie seniorów dla których regularne ćwiczenia i utrzymywanie kondycji są bardzo ważne dla zdrowia.

  • Skrócony opis projekt

W ciągu roku, poza okresem wakacyjnym w Regułach odbywa się szereg zajęć mających na celu poprawę poziomu życia mieszkańców poprzez prowadzenie zajęć sportowych z elementami rehabilitacji dla mieszkańców, są to pilates, zdrowy kręgosłup, fitness. W okresie letnim jest przerwa wakacyjna, planowane zajęcia się nie odbywają. Wielu mieszkańców, którzy cyklicznie przez cały rok biorą udział w zajęciach zgłaszają potrzebę kontynuacji zajęć w okresie letnim. Dotyczy to szczególnie seniorów dla których regularne ćwiczenia i utrzymywanie kondycji są bardzo ważne dla zdrowia.

  • Szczegółowy opis projektu

„Utrzymanie sprawność fizycznej przez wakacje” to bezpłatne  zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców Gminy Michałowice. Ma na celu podtrzymanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców, poprawy sprawności, mobilności, stabilności oraz wzmocnieniu mięśni, co można osiągnąć poprzez ćwiczenia rozwojowe będące połączeniem elementów ćwiczeń zdrowego zdrowego kręgosłupa, strechingu oraz pilatesu. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Michałowice od 18-ego roku życia.

  • Odbiorcy projektu

Projekt kierowany jest do wszystkich dorosłych mieszkańców Gminy Michałowice, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów.

  • Szacowane koszty realizacji projektu

Szacowany łączny koszt realizacji projektu: 3 100,00 zł