27.07.2023 15:30

3. "Badam, odkrywam, doświadczam" - cykl zajęć ogólnorozwojowych dla najmłodszych dzieci (w wieku od 6 miesięcy do 3 lat) w świetlicy w Opaczy Kolonii

21
Lokalizacja: Opacz Kolonia
  • Adres (ulica i nr/ rejon ulic)

Ryżowa 90, Opacz-Kolonia

  • Opis lokalizacji

Budynek i teren wokół Świetlicy w Opaczy-Kolonii.

  • Uzasadnienie realizacji projektu

Jak podają gminne raporty z ostatnich lat, rokrocznie w Gminie Michałowice rodzi się ponad 100 dzieci. Równocześnie, obserwowany jest wzrost liczby zameldowań na stałe, co stanowi o atrakcyjności gminy i prognozuje utrzymanie się tego trendu w kolejnych latach. O ile infrastruktura zewnętrzna skierowana do starszych dzieci, taka jak przedszkola, place zabaw, skate parki czy zajęcia pozalekcyjne jest dobrze rozwinięta, o tyle brakuje placówki i oferty skierowanej do najmłodszych dzieci w wieku „żłobkowym”

  • Skrócony opis projektu

Projekt „Badam, odkrywam, doświadczam” ma na celu wsparcie rozwoju niemowląt i dzieci, które z różnych powodów nie uczęszczają do placówki typu żłobek czy klub dziecięcy. Dla ich rodziców/ opiekunów ma stanowić okazję do wzmacniania więzi między nimi a dzieckiem oraz stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń czy nawiązania znajomości wśród lokalnej społeczności Gminy. Różnorodna tematyka zajęć prowadzonych przez specjalistów zapewnia wszechstronny rozwój najmłodszych, a także pomaga w identyfikowaniu i rozwijaniu ich naturalnych predyspozycji oraz w przygotowaniu do kolejnych etapów kształcenia.

  • Szczegółowy opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu zajęć dla najmłodszych mieszkańców gminy (wieku od 6 miesięcy do 3. roku życia) oraz ich rodziców/opiekunów. Cykl obejmuje 2 bloki zajęć (2 x 15 spotkań), odbywające się przez 4 miesiące każdy, 1 raz w tygodniu, gdzie sugerowane terminy bloków to marzec-czerwiec oraz wrzesień-grudzień. Każde spotkanie trwa ok. 60 minut i dzieci uczestniczą w nim razem z rodzicem/ opiekunem. Optymalną porą na przeprowadzenie zajęć są godziny przedpołudniowe, kiedy dzieci są wyspane i zwykle najbardziej chętne do udziału w zabawie. Na projekt składa się łącznie 30 spotkań prowadzonych przez specjalistów – osoby z wykształceniem wyższym pedagogika/psychologia/rehabilitacja oraz udokumentowanym, minimum 3-letnim doświadczeniem w realizacji tego typu zajęć dla najmłodszych i ich rodziców. Zajęcia obejmą takie aktywności jak: Piosenki/sekwencje z pokazywaniem stymulujące rozwój ruchowy i koordynację, poprawiające płynność ruchów i ćwiczące zapamiętywanie. Mini-masaże pozytywnie wpływające na układ kostno-szkieletowy oraz mięśniowo-stawowy, regulujące napięcie mięśni, pomagające w utrzymaniu równowagi. Zabawy sensoryczne dostarczające nowych wrażeń, w tym regulujące sposób oddychania dziecka i rozwijające zmysły oraz przyspieszające rozwój psychofizyczny niemowlęcia, rozszerzające dietę i inne. Zajęcia obejmują stymulację każdej ze stref poznawczych tak, aby w zbilansowany sposób wspomagać rozwój dziecka, a przy tym świetnie się bawić. Czytanki z pokazywaniem, nauka krótkich wierszyków i piosenek, poprzez które dzieci ćwiczą koncentrację, pamięć i wyobraźnię. Zabawy logorytmiczne wspierające rozwój mowy poprzez ruch, a także kształtujące poczucie tempa, rytmu, melodii i dynamiki dźwięków. Zajęcia ruchowe – edukacyjne zabawy z maluchem nastawione na nawiązywanie i podtrzymywanie z nim kontaktu, z elementami zajęć korekcyjnych i sensomotorycznych. Spośród korzyści płynących z uczestnictwa w tego typu zajęciach wymienić można: Zapewnienie aktywności dla dzieci w wieku 6 miesięcy – 3 lata, które z różnych przyczyn nie uczęszczają do żłobka ani innej placówki. Różnorodna tematyka zajęć zapewnia wszechstronny rozwój, a także pomaga w identyfikowaniu i rozwijaniu wrodzonych predyspozycji u dzieci, zaś zakupione pomoce sensoryczne wzbogacą zaplecze świetlicy na okoliczność innych zajęć czy wydarzeń dla dzieci organizowanych w Gminie. Kameralna grupa wspiera odporność poprzez stopniową kolonizację obcymi drobnoustrojami, a nie w sposób drastyczny jak ma to miejsce w momencie gdy dziecko trafia do placówki. Dodatkowo, nieduża grupa znacząco redukuje ryzyko wzajemnych zakażeń, a niezależność zajęć powoduje, że w przypadku absencji dziecko może swobodnie dołączyć na kolejnym spotkaniu. Aktywne spędzanie czasu dziecka wspólnie z rodzicem czy opiekunem rozwija więź nimi, a także wspiera umiejętności społeczne, powoduje, że dziecko nabiera odwagi i pewności siebie. Jednocześnie, uczy się kontaktów społecznych - przebywa w grupie rówieśniczej, i jeśli nawet nie interesuje się jeszcze innymi dziećmi, to ma możliwość ich obserwacji i reagowania na sytuacje w grupie. Osoby prowadzące zajęcia to profesjonaliści, co zapewnia rodzicom okazję do rozmowy i ewentualnej konsultacji. Rodzice i opiekunowie zyskują przestrzeń do wymiany doświadczeń, czy nawiązania znajomości. Podsumowując, wśród zakładanych skutków i korzyści „Badam, odkrywam, doświadczam” wymienić można, m.in.: integrację i socjalizację rodzin z małymi dziećmi, wsparcie rozwoju najmłodszych mieszkańców Gminy Michałowice, podniesienie kompetencji rodzicielskich, budowanie odpowiedzialnej i świadomej wspólnoty lokalnej. Promocja projektu: informacje na stronie www Gminy, Sołectw, plakaty na gminnych tablicach i w gablotach. Rekrutacja do projektu: zapisy mailowe i telefoniczne na każde zajęcia w bloku. Dla każdego spotkania jest prowadzona lista zapisów z miejscami rezerwowymi. Zapisani uczestnicy mają obowiązek odwołać uczestnictwo w przypadku gdy nie będą mogli pojawić się na zajęciach. Dwukrotna nieobecność niezgłoszona do biura projektu skutkuje przesunięciem uczestnika na listę rezerwową do końca trwania projektu – ma to na celu zapewnienie maksymalnej dostępności dla wszystkich zainteresowanych. Pierwszeństwo uczestnictwa w drugim bloku (wrzesień-grudzień) mają rodzice i dzieci, które nie uczestniczyły w poprzednim bloku.

  • Odbiorcy projektu

Inicjatywa skierowana jest do mieszkańców Gminy Michałowice - dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 roku życia oraz ich rodziców i/lub opiekunów, zwłaszcza niemowląt i dzieci nieuczęszczających do żłobka. Każde zajęcia zapewniają możliwość uczestniczenia 20 mieszkańcom (10 dzieci + rodzic/opiekun).

  • Szacowane koszty realizacji projektu

Szacowany łączny koszt realizacji projektu: 27 000,00 zł