04.06.2024 10:45

35. rocznica wyborów parlamentarnych z 4 czerwca 1989 roku

60
Dzisiaj, 4 czerwca, mija 35. rocznica wyborów parlamentarnych 1989 r., wyborów, które rozpoczęły transformację ustrojową w naszym kraju. Po raz pierwszy od lat 20. XX wieku Polacy mogli kształtować rzeczywistość polityczną za pomocą karty wyborczej.

Wybory parlamentarne 1989 r. były przełomowym momentem dla naszego kraju. Dzięki nim został wyłoniony parlament dokonał nowelizacji konstytucji, m.in. wykreślając postanowienie o kierowniczej roli PZPR oraz dokonując zmiany nazwy państwa z Polska Rzeczpospolita Ludowa na Rzeczpospolita Polska. Przyjęty został pakiet ustaw gospodarczych. Został powołany pierwszy niekomunistyczny rząd, na którego czele stanął wywodzący się z Solidarności, Tadeusz Mazowiecki.

Wkrótce po nich został przywrócony w Polsce samorząd terytorialny, którego wybory odbyły się w 1990 r. Ponadto bez nich nie moglibyśmy świętować dwóch innych ważnych rocznic przypadających w tym roku – 20-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (2004 rok) oraz 25- lecie naszej obecności w NATO (1999 rok).

O wyborach z 4 czerwca 1989 roku

Wybory były czymś absolutnie niezwykłym. W 2 turach wyborów, 4 i 18 czerwca 1989 r., zjednoczona opozycja odniosła wielki sukces, zdobywając 99 ze 100 miejsc w Senacie i 161 w Sejmie, czyli maksymalną liczbę, na jaką zgodziła się podczas obrad Okrągłego Stołu rządząca PZPR.

Polacy w wyborach powiedzieli zdecydowane „nie" rządom komunistycznym PRL. Wszyscy zdawali sobie już sprawę, że przyszedł czas zmian.

20 października 1989 roku, w Dzienniku Telewizyjnym aktorka Joanna Szczepkowska podsumowała temat wyborów: „Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm.”

Kampania wyborcza

Kampania była obliczona na maksymalne zbliżenie do obywateli. Głosowanie potraktowano przede wszystkim jako ogromny plebiscyt: "za" czy "przeciwko" komunizmowi.

Wszyscy zaangażowani w Solidarność wiedzieli, że te wybory to jest gra o najwyższą stawkę. Kolportowano liczne plakaty, wydawane i drukowane najczęściej poza oficjalnym obiegiem wydawniczym, wciąż jeszcze działała cenzura. W całym kraju nastąpiła potężna mobilizacja ludzi, którzy wreszcie mieli na kogo głosować.

W kampanię zaangażowanych były tysiące wolontariuszy z terenowych Komitetów Obywatelskich. Tak też było w naszej gminie. Zachęcamy do obejrzenia filmu – wspomnień michałowickiego komitetu, który ochotniczo organizował kam[panie wyborczą pt. Aby jutro były z nas dumne

FILM - Aby jutro były z nas dumne (nagranie w 30 rocznicę wyborów, z 2019 r.)

 

Na podstawie opracowania Małgorzaty Wejtko

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji