07.08.2017 08:35

51 Rajd po Kamienistej Drodze

366
W niedzielę, 6 sierpnia jak co roku, przed pomnikiem-mauzoleum w Pęcicach do apelu wzywani zostali polegli i ofiary egzekucji dla których właśnie w Pęcicach przyszedł czas największej próby.

Jak co roku uroczystości ku pamięci powstańców z IV Oddziału AK Ochota, którzy dokładnie 73 lata temu stoczyli niezwykle trudną bitwę pod Pęcicami zgromadziły ludzi pragnących oddać hołd. Cześć bohaterom Powstania Warszawskiego. Powstania, które określane jest jako największa akcja zbrojna zorganizowana przez podziemie w czasie II wojny światowej.

 

Obchody rocznicowe na które uczestnicy rajdu przybyli w trzech grupach: kolarskiej, pieszej i motorowej zorganizowane zostały przy współpracy Kombatantów AK przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Stołeczny im. Aleksandra Jankowskiego w Warszawie, a honorowy patronat na nimi objął wójt gminy Michałowice.

 

W kościele parafialnym w Pęcicach pieśnią „My pierwsza brygada” rozpoczął się koncert orkiestry dętej „Pruszkowianka”, a orkiestrze towarzyszyli soliści Elżbieta Stasiak – sopran oraz Mirosław Starza – tenor. Orkiestrą dyrygował kapelmistrza Adama Malcherka.

Znane pieśni powstańcze i patriotyczne, które kiedyś zagrzewały do walki dziś śpiewane stanowią hołd tamtym czasom. Czasom, kiedy to o wolność i niepodległość naszej ojczyzny trzeba było walczyć, a niejednokrotnie oddać za nie swoje życie.   

 

W intencji poległych powstańców warszawskich, w bitwie pod Pęcicami została odprawiona msza święta, której koncelebrował ks. Grzegorz Jasiński, proboszcz kościoła pw. Świętych Piotra i Pawła w Pęcicach.

 

Główne uroczystości obchodów 73 rocznicy Powstania Warszawskiego oraz bitwy pod Pęcicami odbyły się pod pomnikiem-mauzoleum, do którego wspólnie wszyscy uczestnicy przemaszerowali bezpośrednio po mszy.

 

Uroczystości zgromadziły wielu gości których w imieniu wójta gminy Michałowice – Krzysztofa Grabki powitał aktor – Wojciech Asiński, a byli wśród nich: powstańcy warszawscy, bliscy i krewni poległych i pomordowanych, kombatanci wojenni, płk. Sławomir Krywko – Ministerstwo Obrony Narodowej, Małgorzata Poczyłowska – Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, ppłk Andrzej Stachurzewski – Dowództwo Generalne Rodzaju Sił Zbrojnych, Piotr Oleńczak – przedstawiciel wojewody mazowieckie, Agnieszka Kuźmińska - przedstawiciel marszałka województwa mazowieckiego, Krzysztof Rymuza – wicestarosta powiatu pruszkowskiego, Maria Makowska – przewodnicząca rady powiatu pruszkowskiego, ks. Grzegorz Jasiński – proboszcz parafii Pęcice, Maria Marzena Grochowska, Bernard Malinowski i Beata Tymecka – reprezentujący Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Czesław Łukasik, Mirosław Hada, mjr. Stefan Pastweka – IV Obwód AK Ochota, Jerzy Pamrow, Władysława Marcinkiewicz, Włodzimierz Majkleiwcz – reprezentujący współorganizatorów, Jan Starzyński – prezydent Pruszkowa, Grzegorz Wysocki – zastępca burmistrza dzielnicy Warszawa-Ochota, Grzegorz Szuplewski – burmistrz Piastowa, Lesław Kuczyński – przewodniczący rady gminy Leszno, Andrzej Szafrański – naczelnik wydziału administracyjnego dzielnicy Warszawa-Ursus, radni gminy Michałowice, nadkom. Dariusz Nowotnik – zastępca komendanta powiatowego Policji, asp. szt. Witold Gołyński – zastępca komendanta posterunku Policji w Michałowicach, żołnierze Wojska Polskiego z pododdziału honorowego 32 Wieliszewskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej, któremu dowodził por. Marcin Zagubjej, a także orkiestra wojskowa z Siedlec pod kierunkiem tamburmajora plut. Michała Kryńskiego.

 

Od wielu lat w tej roli, w tym miejscu staje przed wami i zawsze są z tym związane ogromne przeżycia i uczucia – mówił w swoim wystąpieniu wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka. To co najważniejsze, co przewija się przez te lata, to duma i wdzięczność. Duma za to w jaki sposób ci bohaterowie walczyli za wolną Polskę. Wdzięczność za ich poświęcenie i cenę jaką ponieśli walcząc. Najwyższą cenę jaką jest ludzkie życie. Jest też duma i wdzięczność za to, że pamiętamy ich czyny stojąc tu przy tym krzyżu pod orłem, który za czasów komunistycznych nie stracił korony.

 

Apel poległych na który wezwani zostali wszyscy żołnierze – 91 imion, nazwisk i pseudonimów – którzy zginęli w bitwie pod Pęcicami oraz salwa honorowa i złożenie wieńców przez delegacje zakończyło oficjalne uroczystości 73 rocznicy Powstania Warszawskiego.

 

Ostatnim punktów obchodów było zaproszenie wszystkich uczestników na październikowy „Rajd Pęcicki” oraz na przepyszną grochówkę, którą najlepiej w naszej gminie gotują strażacy z Nowej Wsi. 

 

 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak