11.12.2019 09:40

Akcja charytatywna - Paczka dla kombatanta

73
W listopadzie 2019 r. cała szkolna społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi wraz z rodzicami przyłączyła się z wielkim zaangażowaniem w przygotowanie akcji charytatywnej „Paczka dla kombatanta”, która została zorganizowana po raz kolejny z inicjatywy warszawskiego obwodu Zrzeszenia WiN, przy współudziale Konsulatu Generalnego RP w Wilnie.

W tym roku szkoła przygotowała 59 paczek, które zostały przekazane rodakom mieszkającym na Wileńszczyźnie oraz w obwodzie lwowskim na Ukrainie. To już druga taka inicjatywa w szkole w Nowej Wsi. W poprzednim roku przekazano 27 paczek, co pokazuje skalę zaangażowania szkolnej  społeczności w bieżącym roku oraz ciągły rozwój inicjatywy.

W imieniu Pana ppkł. Waldemara Kruszyńskiego chciałabym serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym: uczniom, rodzicom, dyrekcji oraz nauczycielom za tak ogromną pomoc,  nie tylko materialną, ale i symboliczną, gdyż dla naszych Kresowych Rodaków jest świadectwem, że Polacy o nich pamiętają.

Małgorzata Rec

Nauczyciel historii