26.06.2015 06:25

„Aktywnie dla rozwoju” – projekt GOPS

157
19 czerwca 2015 r., w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice w Regułach odbyło się uroczyste podsumowanie, realizowanego w latach 2008–15 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Aktywnie dla rozwoju”.

W kilku słowach nie da się w miarę wyczerpująco wyjaśnić, o co chodzi. Jednym z celów tego projektu jest przywrócenie lub wprowadzenie – po ukończeniu edukacji, na rynek pracy osób biorących udział w projekcie. Chodzi o spowodowanie zmian: w osobowości, postaw życiowych; w wielu przypadkach zdobycia nowej wiedzy i umiejętności lub uświadomienie sobie potencjału, że posiada się daną wiedzę i umiejętności. Zmiany te pozwalają lepiej, zdecydowanie lepiej: czuć się z samym sobą, funkcjonować w rodzinie, w lokalnej społeczności, w społeczeństwie oraz na rynku pracy. Żeby zmienić sytuację życiową człowieka, nie wystarczy poprawić, zmienić w człowieku „jednego elementu”. Zmiany muszą być całościowe.

 

Projekt „Aktywnie dla rozwoju” został zrealizowany dzięki funduszom unijnym w ramach priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” programu operacyjnego Kapitał Ludzki, poddział 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

 

Nasz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w realizacji projektu „Aktywnie do rozwoju” bierze udział od samego początku, czyli od kwietnia 2008 roku. W projekcie uczestniczyły 103 osoby. Miesięczny koszt uczestnictwa jednej osoby w projekcie wynosił 160 zł, a po przemnożeniu przez lata i liczbę osób daje kwotę 1 377 766 zł (liczba podana przez księgową). 

 

III część projektu, ostatnia w ramach priorytetu VII, rozpoczęła się w kwietniu 2012 r., wzięło w niej 51 osób, a kosztowała 913 354 zł.

 

W trzech częściach projektu wzięli udział mieszkańcy naszej gminy; z wykształceniem ponadgimnazjalnym, wyższym, pomaturalnym i podstawowym: które: chciały zmienić pracę, nieaktywnych zawodowo, poszukujących pierwszej pracy po zakończeniu edukacji (np. po ukończeniu studiów), bezrobotnych – w tym trwale.

 

Uczestnikami projektu zajmowali się przede wszystkim pracownicy GOPS, ale również specjaliści z zewnątrz. Uczestnicy brali udział w kursach – w tym zawodowych, uczestniczyli w: grupach wsparcia i samopomocowych, konsultacjach psychologicznych, warsztatach umiejętności psychospołecznych, konsultacjach prawnych, sesjach coachingowych; uczyli się pisać cv oraz jak zachowywać się na rozmowie kwalifikacyjnej o pracę, angażowali się w wolontariat; brali udział w imprezach integracyjnych (np. mikołajkowej, w pikniku czy gminnym dniu wolontariusza), współorganizowali te imprezy; brali udział w imprezach kulturalnych (wyjścia do kina czy teatru lub do innych placówek); organizowano dla nich wycieczki.

 

– To działa! – powiedziała do zgromadzonych na uroczystości żona jednego z uczestników projektu. W oficjalnych wypowiedziach  lub w rozmowach przy stole uczestnicy projektu mówili: – Zmieniłam/em stosunek do wielu spraw, nabrałam/em pewności siebie, nauczyłem się pisać cv, powróciłem do wyuczonego zawodu, znalazłam/em pracę…

 

Paweł Jordan – polityk społeczny, trener, powiedział: – W gminie Michałowice osobom potrzebującym pomocy nie tylko przyznaje się środki (pieniądze), ale skutecznie uczy się funkcjonować na trudnym rynku pracy.

 

– W naszej gminie mamy bardzo dobre zaplecze kadrowe dla osób, które są w trudnej sytuacji lub chcą coś zmienić w swoim życiu. Dajemy wędkę, a nie produkt - tak ocenił pracę GOPS wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka

 

– Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak wiele działań podejmuje gmina w sferze społecznej. Gorąco kibicuję inicjatywom podejmowanym przez GOPS, ich działania zasługują na wielkie uznanie. – powiedziała przewodnicząca Rady Gminy Michałowice Elżbieta Biczyk.

 

Iwona Radzimirska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podziękowała wszystkim biorącym bezpośrednio i pośrednio udział w projekcie „Aktywnie dla rozwoju”, osobom współpracującym z GOPS; w tym: pracownikom ośrodka: koordynatorowi projektu Natali Kremplak, pracownikowi socjalnemu Joannie Strzyżewskiej, głównej księgowej Urszuli Gwardys oraz Katarzynie Wróblewskiej, jak również Annie Kościesza – doradcy zawodowemu i psychologom: Izabeli Bieleckiej, Marii Walter-Kochel oraz Annie Goleniewskiej. Podziękowania skierowano także do opiekuna projektu Magdaleny Beszczyńskiej-Kameckiej z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, jak również do przedstawicieli władz samorządowych, sołectw i jednostek, które swoimi zasobami wspierali realizację projektu.

 

Osobom tym kierownik Iwona Radzimirska oraz wójt Krzysztof Grabka wręczyli kwiaty. 

Opublikowany przez: Stanisław Szałapak
Podobne tematy: GOPS, sala multimedialna UG

Zobacz także