19.02.2019 12:00

Badanie ankietowe mieszkańców LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

30
Lokalna Grupa Działania LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice zaprasza mieszkańców naszej gminy do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminie i oceny działania stowarzyszenia w ubiegłym 2018 roku.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu oraz zrealizować badanie ewaluacyjne oceny wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice​.

Prosimy o wypełnienie ankiety do 22 lutego 2019 r.

Wszelkich wyjaśnień udziela biuro LGD mail: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl​

 

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji