01.03.2012 12:00

Biblioteka - miejsce bezpiecznego internetu

21
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie bierze udział w kampanii „Biblioteka – miejsce bezpiecznego internetu”. Honorowy patronat objął wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w przygotowanych przez organizatorów kampanii: Fundację Dzieci Niczyje, Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Microsoft Sp. z o.o. specjalnych kursach.
Inicjatorzy kampanii zaprosili biblioteki w całej Polsce do podjęcia działań edukacyjnych na rzecz bezpiecznego używania Internetu.
Kampania trwa do 21 maja 2012 roku.


Dzięki tym kursom zamieszczonym na platformie e-learningowej www.fdn.pl/kursy/biblioteki zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli mogą poszerzyć swoją wiedzę na temat zagrożeń jakie czyhają na nas w sieci. Przy rejestracji należy podać kod biblioteki: PMAIRE
Kursy składają się z kilku, kilkunastu modułów. Po każdym zakończonym module można przerwać naukę i dokończyć kurs w późniejszym terminie. Na zakończenie można skorzystać z opcji "Drukuj dyplom" - zostanie wygenerowny plik PDF, z którym można przyjść do biblioteki i wydrukować na specjalnie przygotowanym papierze.

Informacje przygotowane przez organizatorów kampanii:
Internet daje swobodny dostęp do informacji, wiedzy i kultury, ale może być także źródłem zagrożeń, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie młodych osób do korzystania z sieci – wykształcenie u nich właściwych nawyków i bezpiecznych zachowań w Internecie. Za pomocą telefonu, komputera i Internetu młodzi ludzie utrzymują relacje z rówieśnikami, bawią się, uczą, rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Często nie mają jednak świadomości zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci lub te zagrożenia bagatelizują.
Wszystkie biblioteki w Polsce mogą bezpłatnie korzystać z platformy e-learningowej: http://www.fdn.pl/kursy/biblioteki , na której znajdują się multimedialne pakiety edukacyjne.
Kursy prezentują takie zagadnienia, jak:
cyberprzemoc - jak uniknąć nękania lub szantażowania przy użyciu Internetu,
kontakty online - jak bezpiecznie zawierać znajomości w Internecie,
ochrona prywatności - o możliwych konsekwencjach umieszczania w Internecie zbyt wielu informacji na swój temat,
poszanowanie własności intelektualnej,
uzależnienie od Internetu.


Zadaniem biblioteki jest umożliwienie młodym użytkownikom ukończenia takiego kursu przy użyciu komputerów w bibliotece. Młode osoby mogą (a nawet powinny) przejść kurs samodzielnie.

Do poprowadzenia zajęć wymagana jest tylko podstawowa znajomość specyfiki Internetu.

Na platformie dostępne są kursy e-learning bezpiecznego korzystania z Internetu:

"3…2…1 Internet" dla uczniów klas IV-VI prowadzony przez Krzysztofa Hołowczyca, przewidziany został na dwie jednostki lekcyjne.
Składa się z 7 modułów i trwa około 40 minut.
Zadaniem ucznia jest dokonanie wyboru odpowiedniego zakończenia kreskówki.


"W Sieci" dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych jest prowadzony przez piosenkarkę Ewę Farna. Został przewidziany na jedną jednostkę lekcyjną. Składa się z 2 modułów i trwa około 20 minut


Dodatkowy kurs "Dziecko w Sieci", przygotowany został z myślą o dorosłych: nauczycielach, bibliotekarzach i innych profesjonalistach pracujących z dziećmi i młodzieżą. Przejście kursu zajmuje około 80 minut i pozwala zapoznać się z problemami i zagrożeniami, jakie mogą napotkać młodzi użytkownicy Internetu.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY – DLA CHĘTNYCH WYDRUKUJEMY DYPLOMY

Informacje na temat rejestracji oraz logowania znajdą Państwo na naszej stronie: http://www.biblioteka-komorow.pl


W.Kłosińska i K. Walichnowska

Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Biblioteka w Komorowie

Zobacz także