11.07.2019 12:35

Biblioteka sąsiedzka

202
Od 12 lipca (piątek) w Urzędzie Gminy Michałowice będzie działała "Biblioteka sąsiedzka" - miejsce, w którym można „uwolnić” książkę i podzielić się nią z innymi.

Osoba wymieniająca  książkę/publikację może zabrać ze sobą maksymalnie taką sama ilość woluminów jaką przyniosła ze sobą i pozostawiła na regale.  Istnieje także możliwość pozostawienia dowolnej liczby książek, bez konieczności zabierania kolejnych.  

Prosimy, aby przyniesione z domu książki były ciekawe, godne polecenia i w dobrym stanie, kompletnie i niezniszczone.  Chcemy,  by tylko  takie egzemplarze znajdowały się na pólkach Biblioteki. 

Pomysłodawczynią stworzenia Biblioteki Sąsiedzkiej w urzędzie gminy jest Pani Urszula Allam- Pelka. natomiast głównym ofiarodawcą książek Pan Marek Kwietniak.  Dziękujemy.

Zapraszamy!

Regulamin

 1. Inicjatywa „ Biblioteka Sąsiedzka” (zwana w dalszej części Regulaminu „Inicjatywą”) rozpoczyna się w dniu 12.07.2019 r. i będzie trwać przez czas nieokreślony.
 2. Organizatorem Inicjatywy jest Urząd Gminy Michałowice (zwany w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”).
 3. Inicjatywa polega na wymianie książek/publikacji. Osoba biorąca udział w Inicjatywie może zabrać maksymalnie taką samą ilość publikacji, jaką przyniosła na miejsce i zostawiła na regale. Uczestnik może także pozostawić na regale dowolną ilość niepotrzebnych publikacji, bez konieczności zabierania kolejnych.
 4. Pozostawiane publikacje powinny być kompletne, zadbane i niezniszczone. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan wizualny publikacji.
 5. Szanujemy się nawzajem, więc postaraj się, by przyniesione z domu egzemplarze nie były zniszczone. Pomyśl, czy książka którą chcesz uwolnić (oddać) jest ciekawa i godna polecenia. Takie powinny być wszystkie książki z naszego regału.
 6. Pozostawione publikacje nie mogą zawierać treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, treści wulgarnych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, reklamy firm zewnętrznych.
 7. Organizator nie odpowiada za pozostawione na regale treści, które mogą naruszać dobre obyczaje a w szczególności nie odpowiada za treści naruszające warunki opisane
  w pkt. 8 powyżej.
 8. Każdy ma prawo do zgłoszenia skargi na treści, które naruszają postanowienia
  pkt. 8 niniejszego Regulaminu. Skargę należy zgłosić pisemnie do Urzędu Gminy Michałowice. Po zapoznaniu się ze skargą i uznania jej za uzasadnioną, Organizator niezwłocznie usunie publikację z regału.
 9. Udział w Inicjatywie jest dobrowolny.
 10. Organizator w każdej chwili może zakończyć Inicjatywę bez podawania przyczyny.
 11. Dbamy o wszystkie „uwalniane” książki!

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji