18.11.2019 14:15

Blisko 21,6 mln zł dofinansowania na parkingi Parkuj i Jedź!

346
Powstaną kolejne parkingi Parkuj i Jedź dofinansowane z funduszy zewnętrznych! Wartość dofinansowania wyniesie 21,6 mln zł.

Dzisiaj pani wójt gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka wraz z włodarzami gmin/miast partnerskich (Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Pruszków, Sulejówek i Żyrardów) podpisała umowę na budowę parkingów Parkuj i jedź, które zostaną sfinansowane z budżetu państwa i Unii Europejskiej.

Wartość całej inwestycji wyniesie 24,3 mln zł. Będzie ona realizowana na terenie 6 gmin, U nas parkingi powstaną w Komorowie, przy ul. Ceglanej i Kolejowej, obok stacji kolejki WKD.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, typ projektu: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – „Parkingi Parkuj i Jedź’’ RPO WM 2014-2020.

Partnerzy Projektu: Gmina Michałowice, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Milanówek, Miasto Pruszków, Miasto Sulejówek, Miasto Żyrardów.

Liderem projektu jest nasza gmina.

Umowa została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Parkuj i Jedź