26.03.2015 09:55

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnej

385
W Pęcicach Małych, w ul Leśnej i Zielonej Polany, wkrótce zostanie wybudowana sieć wodociągowa, natomiast w Granicy, w ul. Jagodowej, zaplanowane jest powstanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

W Pęcicach Małych powstanie ponad 1051,5 mb wraz z uzbrojeniem sieci wodociągowej oraz zostanie wybudowane 8 przyłączy.  Dodatkowo, w ramach tego przedmiotu zamówienia, ma zostać  wykonane przyłącze wodociągowe w Suchym Lesie,  na skrzyżowaniu ul. Leśnej i ul. Ks. Woźniaka - długość przyłącza ok. 16 mb .Natomiast w ul. Jagodowej w Granicy sieć wodociągowa, wraz z uzbrojeniem,  będzie miała długość 190,2 mb.. Nastąpi także budowa 6 szt. przyłączy wodociągowych do studzienki wodomierzowej. Zaś sieć kanalizacji sanitarnej będzie miała długość 182,8 mb. Zostały zaplanowane także dwa odgałęzienia o łącznej długości 7,8 mb.

W obydwu przypadkach prace powinny zostać zakończone do 30 lipca 2015 r. 

 

Granica, ul. Jagodowa - rozstrzygnięcie postępowania 

Pęcice Małe,  ul. Leśna i Zielonej Polany - rozstrzygnięcie postępowania 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: przetargi, inwestycje

Zobacz także