Archiwalny
21.09.2023 12:20

Budżet obywatelski 2024 - wkrótce rozpoczynamy głosowanie!

193
Od 27 września do 11 października br. odbywać się będzie głosowanie na projekty zgłoszone w Budżecie Obywatelskim 2024!. Zanim się rozpocznie - zachęcamy do zapoznania się z ich opisem.

Wartość projektów wynosi 641,330,00 zł. Pula przeznaczona na ich realizację - 500 000 zł. 

Aby projekt został skierowany do realizacji, musi uzyskać co najmniej 35 głosów mieszkańców.

Opis wszystkich projektów, z podziałem na kategorie: sport, kultura, przestrzeń publiczna oraz zdrowie i sprawy społeczne - wejdź w link

grafika prezentujaca opis

Zasady głosowania: 

 •  w głosowaniu mogą brać wszyscy mieszkańcy gminy. W przypadku, gdy mieszkaniec nie ukończył w dniu głosowania 13 lat - w jego imieniu głos oddaje rodzic/opiekun prawny.
 • każdy może głosować tylko raz, popierając maksymalnie 5 projektów z listy do głosowania.
 • jeżeli mieszkaniec zagłosował więcej niż raz, wszystkie oddane przez niego głosy są nieważne!
 • glosowanie jest imienne - należy podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.
 • odbywa się ono za pomocą formularza on-line (będzie uruchomiony w terminie głosowania), lub wersji drukowanej .

Zasady wyboru projektów do realizacji w 2024 r.

 • na podstawie wyników głosowania zostanie wyznaczona lista rankingowa projektów, które uzyskały co najmniej 35 głosów, od najwyższej do najniższej liczby głosów. Ważne! Projekty, które nie otrzymają 35 głosów, nie będą brane pod uwagę.
 • do realizacji zostaną skierowane po jednym projekcie zlokalizowanym w danym sołectwie/osiedlu, zgodnie z listą rankingową i najwyższą liczbą głosów, aż do wyczerpania puli środków BO, czyli 500 000 zł.
 • w sytuacji, gdy nie zostaną wyczerpane wszystkie środki finansowe budżetu obywatelskiego, a wybrano już po jednym projekcie zlokalizowanym w każdym sołectwie/osiedlu, do realizacji klasyfikuje się kolejno projekty z listy rankingowej zlokalizowane w różnych sołectwach/osiedlach, aż do wyczerpania środków BO
 • w przypadku, gdy pozostałe środki finansowe uniemożliwią realizację kolejnego projektu z najwyższą liczbą głosów, do realizacji kieruje się kolejno projekty zajmujące niższą pozycję na liście rankingowej, jeżeli koszty ich realizacji mieszczą się w kwocie pozostałej do rozdysponowania w ramach budżetu obywatelskiego, aż do wyczerpania środków BO
 • jeżeli kilka wybranych projektów dotyczy tej samej lokalizacji i jednoczesna ich realizacja nie jest możliwa - do wykonania zostanie skierowany ten z największą liczbą punktów
 • jeżeli projekty otrzymają taką samą liczbę punktów, a pula środków nie pozwala na realizację wszystkich, do realizacji zostaną skierowane projekty wyłonione w drodze losowania.
 • wybrane projekty będą uwzględnienie w budżecie gminy w 2024 roku.

grafika prezentujaca zaproszenie

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także