15.09.2023 12:10

Budżet Obywatelski 2024 – znamy kolejność projektów na karcie do głosowania

98
12 września br. odbyło się spotkanie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego, podczas którego zostało przeprowadzone losowanie kolejności projektów na karcie do głosowania.

Kolejność projektów przedstawia się następująco:

 • 1. Będziemy żeglarzami. Teoretyczny kurs na patent. Zajęcia dla dzieci w wieku 14- 18 lat oraz dorosłych – Komorów - osiedle Komorów - 9 200,00 zł
 • 2. Tanecznie w plenerze - sołectwo Reguły - 42 000,00 zł
 • 3. Badam, odkrywam, doświadczam - cykl zajęć ogólnorozwojowych dla najmłodszych dzieci (w wieku od 6 miesięcy do 3 lat) w świetlicy w Opacz-Kolonii - sołectwo Opacz-Kolonia - 27 000,00 zł
 • 4. Taneczne wieczory na dechach - tematyczne wieczorki taneczne w plenerze. Cykl letnich zabaw integracyjnych dla mieszkańców - sołectwo Nowa Wieś - 35 300,00 zł
 • 5. Zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci i młodzieży - osiedle Michałowice - 27 000,00 zł
 • 6. Utrzymanie sprawność fizycznej przez wakacje – Reguły - sołectwo Reguły - 3 100,00 zł
 • 7. Utrzymanie sprawność fizycznej przez wakacje - Michałowice -osiedle Michałowice -3 080,00 zł
 • 8. "Gmina Michałowice dla dzieci. Gra spacerowa” - książeczka dla dzieci - sołectwo Reguły - 25 000,00 zł
 • 9. Opera barokowa - osiedle Michałowice - 30 000,00 zł
 • 10. Tanecznym krokiem przez świat. Terapia tańcem. Nauka popularnych tańców świata - osiedle Granica - 39 600,00 zł
 • 11. Klub Italia Vera - cykliczne spotkania dla mieszkańców zainteresowanych poznawaniem włoskiej kultury i sztuki życia, w tym praktykowaniem języka, poznawaniem tajników kuchni i włoskich obyczajów - sołectwo Reguły - 24 000,00 zł
 • 12. Przygoda z ceramiką - warsztaty w Komorowie - osiedle Komorów - 25 000,00 zł
 • 13. Zredukuj stres – cykl wykładów wprowadzających w techniki relaksacyjne i sposoby obniżania poziomu stresu. Profilaktyka zdrowia psychicznego i fizycznego oraz integracja - sołectwo Reguły - 62 850 zł
 • 14. Dawniej niż wczoraj - wieczory z muzyką dawną - sołectwo Reguły - 30 000 zł
 • 15.  Słucha, ale czy słyszy - przesiewowe badania przetwarzania słuchowego dla dzieci - osiedle Michałowice - 41 000,00 zł
 • 16. Radosne śpiewanie - grupowe warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży w Michałowicach - osiedle Michałowice -13 250,00 zł
 • 17. Będziemy żeglarzami. Teoretyczny kurs na patent. Zajęcia dla dzieci w wieku 14- 18 lat oraz dorosłych – Michałowice - osiedle Michałowice        - 9 200,00 zł
 • 18. Namalować świat-nauka rysunku i malarstwa- osiedle Granica - 30 000,00 zł
 • 19. Koszykówka dla dzieci i młodzieży - osiedle Michałowice - 39 500,00 zł
 • 20. Radosne śpiewanie - grupowe warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży w Komorowie - osiedle Komorów - 13 250,00 zł
 • 21.  Faszynowanie linii brzegowej oczka wodnego oraz wykonanie pomostu między dwoma mostkami - sołectwo Sokołów  - 112 000,00 zł

Wkrótce rozpocznie się głosowanie. Projekty będą wybierane przez mieszkańców w okresie 27 września - 11 października 2023 r. 

Zasady głosowania: 

 •  w głosowaniu mogą brać wszyscy mieszkańcy gminy. W przypadku, gdy mieszkaniec nie ukończył w dniu głosowania 13 lat - w jego imieniu głos oddaje rodzic/opiekun prawny.
 • każdy może głosować tylko raz, popierając maksymalnie 5 projektów z listy do głosowania.
 • jeżeli mieszkaniec zagłosował więcej niż raz, wszystkie oddane przez niego głosy są nieważne!
 • glosowanie jest imienne - należy podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.
 • odbywa się ono za pomocą formularza on-line (będzie uruchomiony w terminie głosowania), lub wersji drukowanej .

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: BO 2024

Zobacz także