22.09.2017 09:20

Ciągle pada i wody w rzekach przybywa …

227
Niestety obfite i powtarzające się opady deszczu wpłynęły także na stan wód w naszej gminie. Spokojna dotąd Raszynka, Zimna Woda i Utrata mają bardzo wysoki poziom. Są miejsca, w których nie płyną już tylko swoimi korytami, ale rozlały się na położone poniżej tereny.

Wszystkie cieki wodne to naczynia połączone, co szczególnie widać przy długotrwałych opadach deszczu. Utrata ma kilka dopływów, w tym Raszynkę i Zimną Wodę, do tego dochodzą jeszcze rowy i kanały odprowadzające wodę z dróg, i to nie tylko z terenu naszej gminy, ale także wszystkich tych, przez które płyną. Wszędzie można zaobserwować nadmiar wody.

 

W naszej gminie sytuację ratują zbiorniki retencyjne, które przyjmują część tej nadwyżki,  oraz odpowiednio dostosowane do terenów zalewowych inwestycje.

 

Zbiornik w Michałowicach ma wysoki, dotąd nieodnotowany stan. Podobnie jest ze zbiornikiem w Komorowie oraz tzw. suchym zbiornikiem w Regułach, w którym torfowa, chłonna nawierzchnia została przykryta wodą spływająca z rowu U1 odbierającego wody opadowe z Reguł, Opaczy-Kolonii, Michałowic, Ursusa, części Włoch, Piastowa, Pruszkowa i Południowej Obwodnicy Warszawy.    

 

Wybudowana w ostatnim czasie ścieżka rowerowa biegnąca wzdłuż ul. Aleja Powstańców Warszawy została usytuowana na nasypie, przez co wylewająca się woda z Raszynki nie wpływa na jej użytkowanie.  Można nią przejechać „suchym kołem”.  Także mostek nad rzeką został dostosowany do wysokich stanów wody - jego wysokość gwarantuje,  że droga rowerowa jest przejezdna.  

 

Kolejne gminne inwestycje na przyrzecznych terenach, a planowana jest m.in. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Raszynki, będą także dostosowywane do żywiołu jakim jest woda. Taką konieczność widać szczególnie w takim okresie, jaki mamy obecnie. 

 

I na koniec jeszcze informacja dotycząca zaplanowanych na najbliższe lata działań odwadniających naszą gminę. Na oczyszczenie zbiornika w Komorowie przeznaczono 2,5 mln zł. Sukcesywnie są i będą wykaszane zbiorniki w Michałowicach i Regułach, oraz będące we władaniu gminy rowy i kanały odprowadzające wodę np. z gminnych dróg.  

 

Pielęgnacja pozostałych kanałów należy do prywatnych właścicieli lub zarządców (np. Starosty Pruszkowskiego), zaś koryt rzek – do Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji