22.11.2019 08:30

Czujniki monitorują jakość powietrza

652
Nasza gmina dołączyła do grona gmin, na terenie których powstała sieć czujników jakości powietrza. Zostały one zamontowane w 11 lokalizacjach rozproszonych po całej gminie.

Ponadto wszystkie gminne szkoły i przedszkola zostały wyposażone w monitory, na których wyświetlane są informacje o jakości powietrza w okolicy. Dodatkowo w miejscach cieszących się zainteresowaniem spacerowiczów zamontowane zostały zewnętrzne tablice LED, na których również znajdują się pełne informacje (wykaz poniżej).

Czujniki mają za zadanie mierzyć aktualny poziom zapylenia pyłami PM2.5 i PM10. Dzięki czytelnym infografikom mieszkańcy na bieżąco sprawdzą stan powietrza w pobliżu swojego domu, pracy czy szkoły.

Należy jednak pamiętać, że prezentowane dane pomiarowe mają jedynie charakter pomocniczy i informacyjny.

Przy prowadzeniu czynności administracyjnych i prawnych należy korzystać z informacji o jakości powietrza sporządzanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach państwowego monitoringu środowiska.

Aktualny stan jakości powietrza można śledzić także: 

 • w bezpłatnej aplikacji Syngeos – Nasze Powietrze
 • na stronie internetowej www.naszepowietrze.pl
 • na specjalnie przygotowanej  podstronie strony internetowej gminy Michałowice  - link

Aplikacja poinformuje o bieżącym stanie powietrza w Państwa okolicy. Bazuje ona na własnej infrastrukturze czujników oraz na danych pobieranych z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), dzięki czemu dane są bardzo szczegółowe i aktualne. Oprócz stężenia szkodliwych pyłów - można sprawdzić także aktualną temperaturę, wilgotność i ciśnienie.

Aplikacja łączy się automatycznie z najbliższym czujnikiem na podstawie uruchomionej w telefonie lokalizacji. Ponadto pozwala na wyszukanie i dodanie dowolnej miejscowości w Polsce, która podłączona jest do sieci Syngeos lub GIOŚ.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że zakup i montaż czujników to część długofalowych działań gminy zmierzających do zachowania czystości powietrza w naszych miejscowościach.

Zróbmy wszystko, aby nasze czujniki przez okrągły rok świeciły tylko na zielono!

 

Miejsca, w których zamontowane są czujniki:

 • budynek Urzędu Gminy Michałowice przy Alei Powstańców Warszawy,
 • budynek szkoły w Nowej Wsi przy ul. Głównej,
 • budynek szkoły w Michałowicach przy ul. Szkolnej,
 • budynek szkoły w Komorowie przy Alei Marii Dąbrowskiej,
 • budynek świetlicy w Opaczy-Kolonii przy ul. Ryżowa,
 • budynek świetlicy w sołectwie Komorów ul. Kaliszany,
 • budynek świetlicy w Pęcicach przy ul. Zaułek,
 • budynek świetlicy w Regułach przy ul. Wiejska,
 • teren strefy rekreacji przy zalewie w sołectwie Komorów,
 • teren strefy rekreacji przy akwenie Smug w Nowej Wsi przy ul. Wandy,
 • teren boiska Orlik w Sokołowie przy ul. Wspólnoty Wiejskiej.

 

Monitory, które wskazują aktualne informacje o jakości powietrza znajdują się w budynkach 3 szkół: w Komorowie, Michałowicach  i Nowej Wsi oraz w dwóch przedszkolach – w Michałowicach i Nowej Wsi.

Natomiast tablice LED zamontowane zostały: 

 • na terenie strefy rekreacji SMUG w Nowej Wsi przy ul. Wandy,
 • na terenie Ogródka Jordanowskiego w sołectwie Komorów przy ul. Kaliszany,
 • na terenie boiska Orlik w Sokołowie przy ul. Wspólnoty Wiejskiej,
 • na budynku świetlicy w Regułach przy ul. Wiejskiej

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji