27.12.2018 08:40

Debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa

265
20 grudnia, w sali multimedialnej urzędu gminy odbyła się coroczna debata społeczna poświęcona poprawie bezpieczeństwa na terenie gminy Michałowice.

Oprócz przedstawicieli policji powiatowej w debacie uczestniczyli: przewodnicząca rady gminy – Beata Rycerska, radni gminni, sołtysi, przewodniczący zarządów osiedli i mieszkańcy.

Tematy tegorocznej debaty obejmowały:

 • problemy mieszkańców gminy Michałowice zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i miejscach publicznych,
 • bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 • program "Dzielnicowy Bliżej Nas".

Debatę rozpoczęła nadkomisarz Małgorzata Pietrusiak, komendant Komisariatu Policji w Michałowicach, która przywitała zgromadzonych, zachęciła do aktywnego uczestniczenia w debacie, a następnie, w swoim wystąpieniu, przedstawiła raport dotyczący bezpieczeństwa na terenie gminy na dzień - 30 listopada 2018 roku.

Aktualnie, w Michałowicach, nad naszym bezpieczeństwem czuwa 24 policjantów podzielonych na 4 zespoły: kryminalny,  dyżurny, dzielnicowy, patrolowo-interwencyjny oraz jednoosobowe stanowisko ds. wykroczeń. Gmina Michałowice podzielona jest na 3 policyjne rejony służbowe, nad których bezpieczeństwem czuwają dzielnicowi.  Mł. asp. Karolina Kłosowska jest dzielnicowym pierwszego rejonu, w którego skład wchodzą: Michałowice, Opacz-Kolonia i Opacz Mała.  Dzielnicowym drugiego rejonu: Granica, Nowa Wieś, Pęcice, Pęcice Małe, Suchy Las i Sokołów - jest mł. asp. Paweł Biegalewski. Natomiast st.sierż. Mariusz Szymanek to dzielnicowy trzeciego obszaru, do którego należą  Komorów i Reguły.

W 2018 roku policja odnotowała 69 zatrzymań "na gorąco", ujawnili i zatrzymali 24 osoby poszukiwane przez organy ścigania, do wytrzeźwienia doprowadzili 15 osób, przeprowadzili prawie 4000 interwencji i wylegitymowali ponad 5000 osób. Ponadto ujawnili ponad 1100 wykroczeń (m.in.: zakłócanie ładu i porządku publicznego, bezpieczeństwo w komunikacji, kradzieże, zaśmiecanie, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym).

W tym okresie zostały stwierdzone:

 • Przestępstwa kryminalne - w zakończonych postępowaniach przygotowawczych zostały stwierdzone 152 czyny przestępcze (o 8 mniej w 2017 r. i o 32 mniej niż w 2016 r.) - wskaźnik wykrywalności przestępstw ponad 54 % (więcej o 1 %  niż w 2017 r. i o 18% więcej niż w 2016 r.).
 • Uszczerbek na zdrowiu - nie doszło do popełnienia przestępstwa.
 • Udział w bójce - 1 przestępstwo.
 • Rozboje - 3 czyny - 2 zostały wykryte.
 • Kradzieże mienia - 49 czynów przestępczych (tyle samo co w 2017 r. i o 26 mniej niż w 2016 r.) - wskaźnik wykrywalności przestępstw ponad 38 % (o 4 % więcej niż w 2017 r.  i o blisko 23% więcej niż w 2016 r.).
 • Kradzieże z włamaniem - 26 czynów przestępczych (o 11 mniej w 2017 r. i o 13 mniej niż w 2016 r.) - ponad 28 % wskaźnik wykrywalności (o niecałe 2 % mniej niż w 2017 r. i o niecałe 3 % więcej niż w 2016 r.).
 • Przestępczość narkotykowa - 19 osób zatrzymanych (o 6 więcej niż w 2017 r. i o 10 więcej niż w 2016 r.) - 100%  wskaźnik wykrywalności (tak jak w 2017 r. i o prawie 23% więcej niż w 2016 r.).
 • Przestępczość gospodarcza - 28 czynów, (o 10 więcej niż w 2017 r. i o 9 więcej niż w 2016 r.) - 35% wskaźnik wykrywalności (o 19% więcej niż w 2017 r. i prawie o 2% mniej niż w 2016 r.).

Omówiony został również program "Dzielnicowy Bliżej Nas".  Nadkomisarz Małgorzata Pietrusiak przedstawiła oczekiwania wobec dzielnicowych oraz ich podstawowe zadania. Wspomniała, jak ważne jest to, żeby między mieszkańcami a policją było zaufanie, bo bez niego, nawet przy najlepszych środkach i wyposażeniu policja nie jest w stanie działać w 100% skutecznie. Dodatkowo poinformowała, że na potrzeby programu została stworzona bezpłatna aplikacja "Moja Komenda". Wspomniała także o innym instrumencie usprawniającym komunikację między mieszkańcami a policją - Krajowej Mapie Zagrożeń i Bezpieczeństwa, która działa prawie 3 lata i jest aplikacją w pełni anonimową działającą na terenie całej Polski.

Poruszony był także temat Niebieskiej Karty. Na terenie gminy ujawniono 6 przypadków przemocy w rodzinie, co skutkowało wdrożeniem procedury  Niebieskiej Karty. 

W trakcie wystąpienia, nadkom. Małgorzata Pietrusiak podziękowała władzom gminy za współpracę oraz wsparcie finansowe, dzięki któremu na terenie gminy pełnione są służby ponadnormatywne oraz wsparcie finansowe w zakupie dwóch nowych radiowozów.

Dyskusja podczas debaty skupiała się głównie na sprawach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Odnotowano ponad 400 zdarzeń drogowych. Dzielą się one na kolizje drogowe (gdzie uszkodzone zostaje mienie) i wypadki drogowe (gdzie pokrzywdzone są osoby). Na terenie naszej gminy doszło do 12 wypadków, z czego 1 był śmiertelny.

Radni, sołtysi, przewodniczący zarządów osiedli oraz mieszkańcy poruszali wiele tematów związanych z bezpieczeństwem. Wśród nich znalazły się m.in. kwestie:

 • programu "Dom obserwowany przez sąsiada",
 • dodatkowego monitoringu na terenie gminy,
 • umieszczenia dodatkowych oznaczeń drogowych (np. związanych z parkowaniem lub ograniczeniem prędkości) oraz progów zwalniających,
 • słabej widoczności pionowych znaków drogowych (m.in.: w Michałowicach: ul. Regulskiej, Alei Topolowej, Szkolnej)
 • wzmożonego ruchu (np. w Komorowie, na ul. Alei Marii Dąbrowskiej),
 • nieprawidłowego parkowania (m.in.: w Michałowicach: ul. Tadeusza Kościuszki - przy ośrodku rehabilitacji i 11 Listopada, w Granicy przy przedszkolu i na ul. Długiej, w Nowej Wsi: przy szkole oraz ul. Wiśniowej i Pruszkowskiej, w Pęcicach - przy szkole muzycznej oraz ul. Sokołowskiej),
 • przekraczania prędkości (np. w Granicy: ul. Rekreacyjna i Poprzeczna)
 • poprawy w komunikacji między policją i mieszkańcami,
 • spuszczania niebezpiecznych psów ze smyczy podczas spacerów,
 • smogu,
 • zagrożeń pieszych wynikających z braków chodników (np. Komorów, ul. Mazurska) lub pasów (Komorów, ul. Spacerowa),
 • ścieżki rowerowej w Pęcicach,
 • osób niezameldowanych, napływowych, którzy w pewnym stopniu są anonimowi.
 • systemu dyscyplinującego kierowców.

Przedstawiciele policji odnosili się do każdej zgłoszonej sprawy przedstawiając przy tym swoją wiedzę i działania w tym zakresie. Zapewnili także, że żadnego wniosku nie zostawią bez rozpatrzenia.

Na zakończenie nadkom. Paweł Krauz z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie podsumował debatę, podziękował za uczestnictwo i chęć zgłoszenia tylu spraw. Wyraził także radość z zaangażowanie mieszkańców i ich chęci działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa.