30.05.2016 09:20

Diamentowe gody mieszkańców Michałowic

342
26 maja 1956 r. Państwo Alina i Bronisław Rysiowie zawarli związek małżeński. W tym roku obchodzili 60. rocznicę ślubu. Z tej okazji wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka wręczył Jubilatom Medal za długoletnie pożycie małżeńskie przyznany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jak również haftowany dyplom i gratulacje od Gminy Michałowice.

Pan Bronisław pochodzi z małopolski, pani Alina z Warszawy.  Połączyły ich wakacje, w czasach gdy osoby były kierowane „przymusowo” na wczas przez zakład pracy - w konkretnym terminie, w określone miejsce. Zostali skierowani do Bierutowic, gdzie się poznali i od razu zakochali. Po ślubie, który wbrew sugestiom rodziny zawarli w miesiącu maju, zamieszkali w Warszawie. Jednak mimo tego, że mieszkanie w którym żyli było wygodne, nie chcieli przebywać na co dzień w tłoku, marzył im się własny dom, wśród zieleni. Ich marzenie się spełniło i od 26 lat mieszkają w Michałowicach. 

 

 * Bronisław Ryś jest profesorem zwyczajnym. Urodził się w Rudzie, woj. małopolskie. Był  pracownikiem  Ministerstwa Spraw Zagranicznych - sprawował funkcję konsula polskiego w Belgradzie, a także pracował  w Polskiej Akademii Nauk. Przez całe swoje życie  prowadzi aktywną działalność naukową wydając liczne publikacje, a także dydaktyczną – jako wykładowca na wielu różnych polskich uczelniach. Od 2008 roku do dziś pracuje w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, gdzie jest członkiem senatu uczelni. Przez wszystkie lata swojej pracy dydaktycznej wypromował wielu licencjatów, magistrów, a także doktorów. Jest lubianym i cenionym przez studentów wykładowcą opiekunem, promotorem i recenzentem.

 

Dotychczasowy dorobek naukowy prof. B. Rysia jest bogaty – obejmuje 137 pozycji, w tym 38 rozpraw monograficznych, 57 prac popularno – naukowych, 27 recenzji i 15 książek. Jest autorem wielu projektów badawczych i referatów wygłaszanych na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, a także tłumaczeń z języka serbsko-chorwackiego na język polski, z których najważniejszym jest dwutomowe dzieło historyczne Radovana Samardźićia „Mehmed Sokolović” .

Prof. Bronisław Ryś w swojej pracy naukowo – badawczej zajmował się wieloma zagadnieniami z pogranicza historii, ekonomii, zagadnień gospodarczych i nauk społecznych. Dużo miejsca poświęcił problemom o podstawowym znaczeniu z zakresu gospodarczych dziejów Polski, międzynarodowych stosunków gospodarczych i stosunków gospodarczych Polski z innymi krajami, a także zagadnień ekonomiczno – społecznych byłej Jugosławii. Obecnie obszarem jego zainteresowań naukowych jest przede wszystkim historia gospodarcza świata, usytuowanie, rola i znaczenie Polski w Unii Europejskiej, międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz rola tzw. Państw Wschodzących (np. Chiny) w rozwoju naszego globu.

 

Profesor zajmował się także problemami gospodarczymi Grecji. W swoim artykule „Grecja na drodze do bankructwa” (2012) we wnikliwy i trafny sposób przewidział losy gospodarczego krachu tego państwa. W roku 2013 zajął się kolejnym niepokojącym świat tematem, a mianowicie rozwojem ruchów separatystycznych w Europie (źródło: Słownik Bibliograficzny- współcześni uczeni polscy).

 

Alina Ryś od urodzenia mieszkała w stolicy, gdzie przeżyła całą II wojnę światową, powstanie warszawskie i rozdzielenie z rodziną. Jest przede wszystkim matką i żoną. Bez jej nieustannego wsparcia trudno byłoby osiągnąć jej mężowi tyle w dziedzinie naukowej.  Jej wkład w dorobek naukowy męża jest równie duży jak jego samego. Zawsze zajmowała się domem, rodziną i pracą zawodową, żyjąc w cieniu męża i umożliwiając mu realizację jego zadań. Była opoką i spoiwem, dzięki czemu rodzina miała szansę przetrwać tyle długich i szczęśliwych lat. Na emeryturze przebywa dopiero od dwóch lat. Obecnie w wolnych chwilach wykorzystuje swoje zdolności manualne i poświęca się swojej pasji, którą jest szycie. 

 

Jubilatom życzymy zdrowia i szczęścia,  aby uśmiech i pogoda ducha towarzyszyły im każdego dnia, a uczucie  które  połączyło Ich przed laty zawsze było tak samo silne.

 

 

Odznaczenie Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie  jest przyznawane parom, które co najmniej 50 lat przeżyły w jednym związku małżeńskim. Odznaczenie nadaje prezydent RP, na wniosek wojewody, który kieruje otrzymane od gmin dokumenty złożone przez samych zainteresowanych bądź rodziny. W naszej gminie wniosek wraz ze skróconym odpisem aktu zawarcia związku małżeńskiego oraz kserokopiami dowodów osobistych składane są w Urzędzie Gminy Michałowice - stanowisko spraw obywatelskich.  Wniosek

.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: seniorzy

Zobacz także