20.04.2011 15:08

Diamentowe gody Państwa Ćwilichowskich

26
Państwo Felicja i Ekspedyt Ćwilichowscy przeżyli w szczęściu, miłości i wzajemnym poszanowaniu 60 lat!!! Obchody tak wspaniałego jubileuszu miały miejsce podczas ostatniej sesji Rady Gminy Michałowice, 19 kwietnia br.
Państwo Ćwilichowscy, z rąk wójta Krzysztofa Grabki oraz przewodniczącego rady gminy Pawła Rajskiego wraz z najserdeczniejszymi życzeniami zdrowia i kolejnych lat spędzonych razem, otrzymali grawerowany dyplom, upamiętniający 60. rocznicę ślubu oraz kwiaty. Zgromadzeni radni, sołtysi oraz mieszkańcy gminy obdarzyli jubilatów brawami oraz odśpiewali „ Sto lat”. Państwo Ćwilichowscy nie kryli wzruszenia i serdecznie dziękowali za uczczenie ich jubileuszu.

W Komorowie mieszkają od 53 lat. W okresie pożycia małżeńskiego doczekali się trojga dzieci, dwóch córek oraz syna, siedmiorga wnucząt oraz pięciorga prawnucząt .
Felicja i Ekspedyt Ćwilichowscy znani są mieszkańcom gminy Michałowice ze swojej społecznej działalności, którą rozpoczęli po zakończeniu pracy zawodowej.

Pani Felicja od 1991 roku, po wstąpieniu do Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, zaczęła aktywnie pracować na rzecz związku i jego członków. Od 11 lat jest przewodniczącą Koła nr 1 w Komorowie, poświęcając mu wiele czasu. Dzięki niej co roku organizowane są pielgrzymki do sanktuariów Maryjnych, członkowie koła odwiedzili już m.in. Częstochowę, Licheń i Świętą Lipkę, oraz wycieczki turystyczno krajoznawcze, przybliżające różne regiony Polski. Emanując dobrocią i serdecznością, Pani Felicja stworzyła w związku serdeczną i rodzinną atmosferę.

Pan Ekspedyt w 1980 r. został radnym gminy Michałowice oraz został wybrany Ławnikiem Sądu Rejonowego w Pruszkowie (pełnił tą funkcję 22 lata, będąc także prezesem Rady Ławniczej). W kolejnych latach piastował stanowisko przewodniczącego Rady Osiedla Komorów. W 1986 został powołany na przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Sieci Wodociągowej i Stacji Uzdatniania Wody, funkcję tę pełnił do 2000 r. Dzięki wspólnym działaniom gminy i komitetu, w Komorowie Osiedlu, Komorowie Wsi, Granicy i Nowej Wsi wybudowano ponad 22 km sieci wodociągowej, przyłączono 1500 przyłączy do budynków, wybudowano Stację Uzdatniania Wody. Po zakończeniu tych działań, zajął się organizowaniem pomocy osobom biednym, żyjących w trudnych warunkach, samotnym , jak również rozbitym rodzinom, emerytom i osobom chorym. Do dziś współpracuje z bankiem żywności z Warszawy, dzięki czemu z pomocy korzysta rocznie ponad 2500 osób, rozdawanych jest ponad 32 tys. kg żywności, o łącznej wartości 120 tys. zł.
Za swoją działalność społeczną Pan Ekspedyt Ćwilichowski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, złotym i srebrnym Krzyżem Zasługi, złotą i srebrną Odznaką Polskiego Czerwonego Krzyża oraz wieloma innymi odznaczeniami.

Gratulując wspaniałego jubileuszu małżeńskiego i życząc kolejnych szczęśliwych lat, dziękujemy za zaangażowanie i działalność na rzecz społeczności gminy Michałowice.

Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji