02.02.2021 13:15

Dotacja na dofinansowanie prac przy zabytku

247
Szanowni Państwo, informujemy, że istnieje możliwość składania wniosków przez mieszkańców gminy w sprawie ubiegania się o udzielanie dotacji na sfinansowanie w 2021 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Michałowice.

Zasady udzielania dotacji zostały określone w treści Uchwały Rady Gminy Michałowice nr XXVII/316/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

Link do uchwały

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: zabytki