02.01.2020 10:30

Dotacja na wymianę pieca

528
Od 7 stycznia 2020 r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji na zakup pieca gazowego, który zastąpi obecnie użytkowany piec spalający paliwo stałe (węgiel, drewno, koks). Nabór wniosków będzie trwać do końca maja 2020 r.

Na podstawie Uchwały nr XXX/380/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice w ramach prowadzonej polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne), uruchamiamy III nabór wniosków.

  Co jest przedmiotem dotacji?  

 • Zakupiony nowy piec gazowy.
 • Nowy piec gazowy powinien należeć do urządzeń niskoemisyjnych, które posiadają sprawność wytwarzania ciepła określoną w dokumentacji technicznej wyższą niż 92% oraz spełniają aktualne normy związane z ochroną środowiska.

  Co nie wchodzi w skład dotacji?   

 • Dotacja nie obejmuje kosztów opracowania projektu instalacji, montażu instalacji, przebudowy instalacji grzewczej, kosztów uzyskania stosownych pozwoleń, doprowadzenia przyłącza gazowego, kosztów wykonania audytu energetycznego.

  Kiedy dokonać zakupu pieca?  

 • zakupu można dokonać dopiero po podpisaniu umowy dotyczącej udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice na zakup pieca gazowego!

   Kto może ubiegać się o dofinansowanie pieca?  

 •  osoby fizyczne,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • osoby prawne,
 • przedsiębiorstwa,
 • jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

  Jakie podstawowe warunki muszę spełniać, aby otrzymać dofinansowanie?  

 • posiadać tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na obszarze Gminy Michałowice,
 • posiadać przyłącze gazowe na terenie nieruchomości,
 • posiadać piec węglowy niespełniający standardów dotyczących poziomu emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.

 

 Kwota dofinansowania  

7 000,00 zł brutto, jednakże nie więcej niż 100% poniesionych kosztów zakupu pieca gazowego.

 

  Niezbędne dokumenty  

 • wniosek wraz z załącznikami dostępny jest na stronie www.piece.michalowice.pl lub do pobrania osobiście w Urzędzie Gminy Michałowice, pokój 110, I piętro,
 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (aktualny odpis zwykły z księgi wieczystej).

Regulamin dotacji celowej oraz szczegóły programu dostępne są na stronie www.piece.michalowice.pl.

 

Wszelkie informacje w sprawie możliwości otrzymania dotacji celowej na zakup pieca gazowego można uzyskać również pod numerem telefonu: (22) 350 91 18 oraz pod adresem e-mail: piece|michalowice.pl| |piece|michalowice.pl.

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: dopłaty, smog

Zobacz także