15.03.2010 00:00

Dotacje do kolektorów słonecznych – spotkanie informacyjne w Nowej Wsi

122
W poniedziałek, 15 marca, w Zespole Szkół w Nowej Wsi odbyło się spotkanie informacyjne, dotyczące projektu zakupu i instalacji kolektorów słonecznych w Gminie Michałowice, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Na spotkaniu obecny był Wójt Gminy Michałowice Krzysztof Grabka oraz zaproszeni eksperci, którzy przybliżyli obecnym szczegóły realizacji projektu, jego warunki prawne i finansowe. Zabranie cieszyło się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności, mieszkańcy Nowej Wsi przybyli na nie bardzo licznie.

Wójt Krzysztof Grabka poinformował, że od momentu pierwszych spotkań poświęconych tematyce kolektorów, czyli od grudnia ubiegłego roku, do Urzędu Gminy wpłynęło ponad 700 ankiet od mieszkańców. Tak duże zainteresowanie pozwala realnie myśleć o realizacji projektu. Dlatego Gmina Michałowice bardzo poważnie przygotowuje się do pozyskania środków unijnych na ten cel.
Eksperci obecni na poniedziałkowym zebraniu, dokładnie przybliżyli wszystkim szereg działań, które zostały podjęte w tym kierunku. Zaznaczyli, że w związku z tak wysokim zainteresowaniem, jest szansa na negocjację jak najkorzystniejszych warunków umowy z przyszłym wykonawcą. Dotyczy to między innymi wydłużonego okresu gwarancji (do 5 lat), ograniczenia kosztów eksploatacji (bezpłatne serwisy gwarancyjne w początkowym okresie), organizacji szkoleń dla użytkowników oraz możliwości indywidualnego wpływu na poszczególne projekty techniczne.Szczegółowe informacje, dotyczące realizacji projektu, a także wzory umów dostępne są na stronie http://www.michalowice.pl

Urząd Gminy Michałowice utworzył również elektroniczną skrzynkę kontaktową. Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować na adres solary@michalowice.pl

NUMER BEZPŁATNEJ INFOLINII: 0 801 000 909
na którą prosimy kierować wszelkie pytania dotyczące aspektów technicznych projektu
Autor: Anna Bąkowska
Opublikowany przez: Anna Bąkowska