19.09.2023 16:45

Działamy dla klimatu!

119
19 września br. w szkole w Komorowie odbyła się konferencja, na której podsumowaliśmy dotychczasowe działania związane z realizowanym w naszej gminie i gminie Brwinów projektem pt: „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii”.

W konferencji uczestniczyła wójt gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka, zastępca burmistrza gminy Brwinów, Jerzy Wysocki, przewodnicząca rady gminy, Beata Rycerska, radni, koordynator projektu, Sławomir Sowa, dyrektorzy szkół, koordynatorzy akcji ze szkół i urzędów gmin Michałowice i Brwinów oraz zaproszeni goście.

Projekt realizowany jest w naszych gminach od stycznia 2022 roku. Od tego czasu w szkołach w Komorowie, Michałowicach, Nowej Wsi, Otrębusach, Żółwinie i Brwinowie prowadzone były liczne proklimatyczne akcje edukacyjne, które dotyczyły m.in. segregowania odpadów, śladu węglowego i znaczenia wody w naszym życiu. Dzieci i młodzież uczestniczyli w wycieczkach, przygotowywali spektakle teatralne, brali udział w konkursach plastycznych i filmowych, przeprowadzali liczne doświadczenia. 

Jednak to nie jedyne działania objęte projektem. Równolegle prowadzone były inwestycje. Przy szkołach zamontowano m.in. stacje meteorologiczne, zegary słoneczne, poidełka dla ptaków, tablice edukacyjne, kostki wiedzy oraz urządzono ścieżki naturalne i ogródki dydaktyczne. Uczniowie i nauczyciele bardzo chętnie z nich korzystają. W tych miejscach odbywają się żywe lekcje przyrody. Poza godzinami pracy szkół udostępniane są one mieszkańcom.

Podczas konferencji oprócz przedsięwzięć realizowanych przez placówki oświatowe poznaliśmy dobre praktykami z zakresu lokalnej ochrony przyrody. Gościem spotkania był Marek Ożóg ze Stowarzyszenia ABC, który od wielu lat prowadzi liczne inicjatywy pokazujące piękno otaczającej nas natury. Opowiedział o projekcie Utrata 2.O oraz fotopułapkach obserwujących życie zwierząt na rozlewiskach Utraty. Dziękujemy. 

Projekt "Działaj dla klimatu" się jeszcze nie kończy. W dalszym ciągu będą prowadzone akcje i działania zapobiegające zmianom klimatycznym.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy dziś zaprezentowali szkolne działania, jak również uczniom klas trzecich komorowskiej szkoły i ich opiekunom za wspaniały występ. 

Projekt „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii” korzysta z dofinansowania korzysta z dofinansowania o wartości ponad 2,9 mln zł w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. Fundusze EOG to wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Projekt otrzymał również dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości ponad 0,5 mln zł.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także