09.03.2020 12:55

DZIAŁANIA OCHRONNE W SZKOŁACH

470
W trosce o zdrowie naszych uczniów i ich rodzin w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i pierwszymi przypadkami chorych w Warszawie, od dnia 9 marca 2020 r. w szkołach i przedszkolach w naszej gminie zostają wprowadzone obostrzenia, które mają na celu zminimalizowanie szans na pojawienie się zakażeń w szkołach.

Dyrektorzy placówek oświatowych zostali poproszeni o:

  • wstrzymanie wszystkich wyjazdów uczniów na wycieczki, wizyty w innych placówkach, zawody, turnieje itp.,
  • odwołanie wszelkich imprez, które miałyby odbyć się w najbliższym czasie w szkole – zawodów, turniejów, przedstawień itp.,
  • zawieszenie wyjazdów uczniów na basen,
  • niezwoływanie apeli i spotkań dużych grup uczniów,
  • niezwoływanie zebrań rodziców,
  • wprowadzenie ograniczenia lub zakazu wstępu rodziców i osób dorosłych do placówek, poza strefę wyznaczoną w pobliżu wejścia,
  • odwołanie wszystkich wynajmów pomieszczeń w szkole (zawieszenie do odwołania obowiązujących umów),
  • odwołanie wszystkich zajęć odbywających się w ramach funduszy sołeckich i osiedli,
  • intensywne działania w celu zachowania wysokiego poziomu higieny – pilnowanie mycia rąk przez dzieci, odkażanie klamek, stołów uczniów, innych miejsc często dotykanych
  • objęcie szczególnym nadzorem strefy, do której wchodzą rodzice i dorosłe osoby z zewnątrz.

Wszystkie te zasady są wprowadzane w trosce o bezpieczeństwo uczniów i ich rodzin. Prosimy o zrozumienie i wsparcie wysiłków dyrektorów, nauczycieli i pracowników placówek oświatowych, którzy robią wszystko aby szkoła czy przedszkole były miejscem bezpiecznym dla dzieci.

 

Dodatkowo dyrekcje szkół w Komorowie oraz Michałowicach podjęły decyzję o zamknięciu lodowisk w dni powszednie w godzinach wieczornych (od godz. 16:00) oraz w weekendy. Oznacza to, że z lodowisk będą mogły korzystać jedynie dzieci i nauczyciele w czasie godzin lekcyjnych. Lodowiska nie będą dostępne dla mieszkańców. 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji