15.03.2017 12:00

Dzień Sołtysa 2017

323
Corocznie 11 marca obchodzony jest Dzień Sołtysa. Z tej okazji wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka oraz przewodnicząca rady gminy, Elżbieta Biczyk spotkali się z przedstawicielami sołectw i osiedli naszej gminy, aby podziękować im za pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Ze względu na to, że Dzień Sołtysa przypadał w tym roku w sobotę, spotkanie odbyło się w poniedziałek 13 marca.

Były gratulacje, słowa uznania za pracę na rzecz sołectw i osiedli, a także życzenia entuzjazmu i  wytrwałości w podejmowanych działaniach społecznych. Przedstawiciele jednostek pomocniczych otrzymali dyplomy i  gminne upominki. W miłej atmosferze nie zabrakło także rozmów i wymiany doświadczeń.

 

W naszej gminie funkcjonuje 13 jednostek pomocniczych. 10 z nich ma status sołectw, którym przewodzą sołtysi. 3 jednostki to osiedla. Na ich czele stoją przewodniczący zarządów. Choć nie nazywają się dosłownie "sołtysami", to rolę jaką pełnią, mają tożsamą.  

 

Sołtysi/przewodniczący zarządów nie tylko zwołują zebrania z mieszkańcami, ale także bardzo ściśle współpracując z radą sołecką/zarządem osiedla m.in.w sprawie wniosków do budżetu gminy, funduszu sołeckiego/osiedla czy w bieżących sprawach jednostek, są inicjatorami lokalnych przedsięwzięć aktywizujących mieszkańców. To dzięki wspólnie wypracowanym  pomysłom, zaangażowaniu i chęci społecznego działania, mieszkańcy mogą uczestniczyć m.in. w koncertach, warsztatach, rodzinnych piknikach czy zajęciach sportowych.    

 

Sołtysi i  przewodniczący zarządów osiedli naszej gminy:

 

Barbara Budzyniak – sołectwo Opacz Mała

Grażyna Grabka – sołectwo Opacz-Kolonia

Magdalena Krajnik-Partyka  – sołectwo Reguły

Adriana Król-Popiel – sołectwo Michałowice

Beata Rycerska – osiedle Michałowice

Marian Bośka  – sołectwo Nowa Wieś

Edward Chruściak – sołectwo Suchy Las

Michał Jeżewski  – osiedle Komorów

Artur Kostera – sołectwo Komorów

Zdzisław Krupa  – sołectwo Pęcice Małe

Bartosz Lewandowski – sołectwo Sokołów

Paweł Łąpieś  – osiedle  Granica

Waldemar Widlicki  – sołectwo Pęcice

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Dzień Sołtysa