06.08.2018 13:35

Dzienny Dom Seniora

1261
W Komorowie przy ul. Ceglanej powstanie Dzienny Dom Seniora. Będzie się on mieścił w budynku, który zostanie przebudowany i dostosowany do jego potrzeb. Na realizację tego projektu gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 300 000 zł w ramach programu „Senior+”. Zakłada się, że Dzienny Dom Seniora (DDS) rozpocznie swoją działalność na początku 2019 r.

Jego funkcjonowanie przewidziane jest od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie. Wśród propozycji, które znajdują się w projekcie, jest zapewnienie seniorom z naszej gminy m.in.: usług kulturalno-oświatowych, zajęć związanych z  aktywnością ruchową, sportową i rekreacyjną, a także usług terapii zajęciowej. Z propozycji DDS będzie mogło skorzystać 30 seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych, osób z niepełnosprawnością, dotkniętych niesamodzielnością i dysfunkcjami społecznymi czy posiadających złe warunki mieszkaniowe lub złe stosunki z rodziną.  

 

Budynek, w którym ma znajdować się Dzienny Dom Seniora, do tej pory pełnił funkcję usługowo-gastronomiczną. Obiekt wraz z terenem będzie dzierżawiony przez gminę od spółki WKD. 

 

Po zakończeniu prac remontowych w jego wnętrzu zostaną wydzielone nowe pomieszczenia m.in.: pod salę ogólną, salę do zajęć ruchowych, biblioteczkę, pokój pielęgniarski, pokój terapii indywidualnej, a także pod zaplecze sanitarne,kuchenne i magazynowe. Wszystkie pomieszczenia zostaną odpowiednio wyposażone, w tym np. sala zapewniająca utrzymanie aktywności ruchowej w  m.in.: drobny sprzęt rehabilitacyjny, rower stacjonarny, steper, materace/maty gimnastyczne i drabinki.

 

Przebudowa obejmuje także modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz centralnego ogrzewania. Na zewnątrz budynku zostanie odnowiona elewacja, a teren wokół niego zostanie uporządkowany. Zostaną postawione nowe stojaki na rowery oraz ławki.

 

Na przebudowę budynku gmina otrzyma 250 000 zł dofinansowania, natomiast na jego wyposażenie -  50 000 zł.  

 

Obecnie trwa postępowanie przetargowe na przebudowę i dostosowanie budynku przy ul. Ceglanej do potrzeb Dziennego Domu Seniora. Jednak to nie jedyne przeznaczenie tego obiektu. Po zakończeniu ośmiogodzinnej działalności DDS, a także w weekendy, będzie on mógł być udostępniany innym organizacjom seniorskim i wolontariackim z naszej gminy.

Zobacz także