14.10.2019 11:25

E –urząd – czyli sprawy urzędowe dostępne przez internet

163
Nie masz czasu udać się do urzędu? Jest rozwiązanie - skorzystaj z e-usług. Obecnie wiele spraw urzędowych można zrealizować przez internet, bez konieczności udawania się do urzędu, o każdej porze dnia, a także w nocy.

Na stronie gminy www. michalowice.pl powstała podstrona „e-urząd”, gdzie zostały zebrane informacje dotyczące spraw publicznych, które można łatwo załatwić właśnie w ten sposób.

Są to:

 • PRZEŚLIJ STAN WODOMIERZA – OPŁATY ZA WODĘ – wypełniając formularz, można podać stan licznika na wodę. Na tej podstawie zostanie wystawiona faktura, którą prześlemy na wskazany adres e-mail. Faktura do opłaty w dowolny sposób, czy internetowy, czy tez w kasie urzędu.
 • KOMUNIKATOR MIEJSKI – aplikacja na telefon, za pomocą której można zgłosić sprawy wymagające interwencje urzędu gminy. Dotyczą one m.in. stanu dróg, chodników, zwierząt, dewastacji, nieprawidłowego parkowania, awarii oświetlenia ulicznego, awarii wodno-kanalizacyjnej, zakłócanie porządku, odbioru odpadów komunalnych, zieleni itd. Za jego pośrednictwem można wiec zgłosić np. złamany konar, śmieci wyrzucone do lasu, awarię sieci itp. Wystarczy zrobić zdjęcie (system zaznacza miejsce pinezką na mapie), krótko opisać czego dotyczy, i wysłać zgłoszenie, które trafi do właściwego referatu.
 • E-PODATKI - podstrona ta pozwala na przeglądanie swoich zobowiązań podatkowych wobec gminy. Znajdują się tu aktualne informacje dotyczące m.in. podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, a także podatku od środków transportu. Pilotażowo została także udostępniona możliwość wygodnego sposobu uiszczania opłat za pomocą szybkich płatności ( np. blik, szybki przelew itd) .
 • ECO-HAROMONOGRAM – aplikacja mobilna harmonogramu odbioru odpadów w naszej gminie. Przypomina nie tylko o terminie odbioru odpadów, ale także pomaga jak je segregować czy podaje informacje o dniach i godzinach, w których czynny jest PSZOK.
 • JAKOŚĆ POWIETRZA – tu można sprawdzić stan jakości powietrza. Dane podawane są ze stacji pomiarowych Głównego Inspektoraty Ochrony Środowiska zlokalizowanych na terenie naszego kraju. Najbliższa znajduje się w Piastowie.
 • E-DOWODY - za pomocą tej podstrony można załatwić sprawy związane z dowodami osobistymi, m.in. złożyć wniosek o nowy dowód dla siebie lub dziecka, zgłosić utratę dokumentu lub jego uszkodzenie, a także sprawdzić czy dowód jest już gotowy. Aby jednak móc skorzystać z internetowej opcji realizowania tych spraw, należy posiadać profil zaufany uwierzytelniający tożsamość przy dokonywaniu operacji internetowych lub konto ePUAP.
 • E-MELDUNEK – ta strona umożliwia zameldowanie się na pobyt stały lub czasowy oraz wymeldowanie, wpisanie się do rejestru wyborców czy zgłoszenie urodzenia dziecka. Tu także konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub konta ePUAP
 • SPRAWA PRZEZ INTERNET - za pomocą portalu obywatel.gov.pl posiadając profil zaufany lub przez e-PUAP, można załatwić wiele spraw urzędowych. Tą drogą można złożyć podanie, wniosek, skargę czy zażalenie. A także, oprócz tych związanych z dowodami osobistymi i meldunkami, istnieje możliwość m.in. przesłania wniosków o wydanie EKUZ, zarejestrowanie działalności gospodarczej czy złożenie wniosku o kartę dużej rodziny i inne świadczenia rodzinne..
 • BIULETYN INFORMACYJNY GMINY MICHAŁOWICE zebraliśmy tu wszystkie wydania biuletynu. Te nowe, i te już archiwalne.
 • SYSTEM POWIADAMIANIA SMS - mieszkańcy naszej gminy dzięki Systemowi Powiadamiania SMS, po zarejestrowaniu swojego telefonu poprzez formularz dostępny na stronie internetowej, będą otrzymywali komunikaty z urzędu gminy, np. o braku wody czy utrudnieniach w związku z remontem ulicy, a także informacje dotyczące ważnych lokalnych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Formularz rejestracji.

   

Dowiedz się więcej - Jak założyć profil zaufany

 

 

 

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji