08.03.2017 21:20

Fundusze europejskie – spotkanie informacyjne

210
Jakie są możliwości wsparcia z funduszy europejskich i na jakie przedsięwzięcia można się ubiegać o dofinansowanie? Na te i wiele innych pytań można była uzyskać odpowiedź podczas spotkania informacyjnego, które w środę 8 marca, odbyło się w sali multimedialnej Urzędy Gminy Michałowice.

Wsparcie funduszy europejski jest doskonałą okazją do rozwoju regionu i zwiększenia jego konkurencyjności na globalnym rynku. W szczególności działających na jego terenie instytucji, przedsiębiorstw i małych działalności gospodarczych. To także szansa na założenie własnej działalności i realizację planów biznesowych.

 

Spotkanie informacyjne, które otworzył specjalista Urzędu Gminy Michałowice ds. funduszy zewnętrznych – Daniel Kowalski i poprowadziła Dominika Pilacińska z mazowieckiego   Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Warszawie, było skierowane do osób chcących otworzyć działalność gospodarczą oraz dla przedsiębiorców poszukujących wsparcia na rozwój istniejącej działalności.

 

W pierwszej części spotkania przedstawione zostały ogólne informacje związane z Krajowym Programem Operacyjny i Regionalnym Programem Operacyjnym z perspektywy finansowej 2014-2020. Największe kwoty Polska zainwestuje w innowacje, przedsiębiorczość, transport, ochronę środowiska, włączenie społeczne, społeczeństwo informacyjne i edukację, a zdecydowana większość programów będzie pochodziła z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego.

 

Po części ogólnej przyszedł czas na konsultacje indywidualne, gdzie wszyscy zainteresowani mogli uzyskać informacje i wskazówki związane z możliwościami ubiegania się o wsparcie z funduszy europejskich.

 

Starając się o środki z funduszy europejskich warto wcześniej zasięgnąć konsultacji w jednym z sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie mazowieckim. Jak mówiła prowadząca spotkanie, Dominika Pilacińska – każdy ubiegającym się o środki europejskie otrzyma tam szczegółowe informacje o realizowanych programach, aktualnie prowadzonym naborze wniosków, wzorach dokumentów, wysokościach możliwej pomocy i wielu innych kwestiach związanych ze wsparciem z funduszy europejskich.

 

Dokładny wykaz punktów informacyjnych wraz z ich lokalizacją, a także informacje o dostępnych programach znajduje się na: Fundusze dla Mazowsza

 

Również na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości można uzyskać informacji o realizowanych programach oraz terminach naborów wniosków.

 

Spotkanie informacyjne było współfinansowane z Fundusz Spójności Unii europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także