25.03.2015 10:45

Fundusze unijne na rozwój turystyki

406
We wtorek, 24 marca br., Wójt Gminy Michałowice, Krzysztof Grabka oraz Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Leszek Ruszczyk, podpisali umowę na unijne dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa oferta turystyczna w gminie Michałowice” .

Wykorzystując walory naturalne i kulturowe, Gmina Michałowice wraz z działającymi na jej terenie szkołami (ZSO im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, Zespół Szkół Michałowice, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Kopernika w Nowej Wsi) oraz przedsiębiorcami i stowarzyszeniami (Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowy Raj", Stowarzyszenie K40, Zespół Pałacowo-Parkowy w Pęcicach oraz DAWIS Sp. z o.o.) postanowiła przygotować propozycje dla  osób lubiących aktywnie spędzać czas i turystów. 

 

Obecnie, na terenie naszej gminy, można korzystać  z dwóch ścieżek rowerowych. Niebawem, w ramach projektu, powstanie wypożyczalnia rowerów oraz pojawią się ścieżki dydaktyczne – jedna o tematyce historyczno-kulturowej, a druga – przyrodniczej.  Pojawią się udogodnienia dla osób niepełnosprawnych – oznakowane miejsca parkingowe, niskie ławki i podjazdy. Powstaną także miejsca do wypoczynku, w których będzie można zorganizować grilla. Wydane zostaną przewodniki, mapy i foldery informacyjne. Zostanie uruchomiona strona internetowa o tematyce turystycznej, z której będą mogły korzystać także osoby niedowidzące.

 

Prace nad stworzeniem kompleksowej oferty turystycznej zakończą się w tym roku. Całkowita wartość projektu, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, w ramach działania 6.2. Turystyka,  wynosi: 996 157,75 zł, z czego ze środków unijnych zostanie dofinansowana kwota 747 118,31 zł. 

 

wypowiedź wójta Krzysztofa Grabki- źródło: www.mazowia.eu

 

tghg

 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

 

 

Oprócz obecnie uzyskanej dotacji unijnej  pn.„Kompleksowa oferta turystyczna”,  Gmina Michałowice podpisała w ubiegłym roku porozumienie międzygminne, w ramach którego będzie mogła pozyskać środki finansowe na rozwój infrastruktury. Projekty tworzone w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) mają wpływać na poprawę konkurencyjności i jakości życia w aglomeracji warszawskiej. Gminy będą miały m.in.  możliwość dofinansowania budowy ścieżek rowerowych oraz parkingów park and ride. Porozumienie podpisało  38 jednostek, w tym m.st. Warszawa, oraz 14 gmin miejskich, 12 miejsko-wiejskich oraz 11 wiejskich, które przynależą administracyjnie do 10 powiatów,  w tym z powiatu pruszkowskiego: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Piastów, Pruszków, Raszyn. Obecnie trwają prace nad opracowaniem przebiegu ścieżek, przy zachowaniu ich integracyjnego charakteru. 

 

 

 

 

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji