18.11.2020 11:05

Gmina bez smogu - działamy dla ochrony powietrza

487
Wszyscy mamy wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy, a każde działanie na rzecz wyeliminowania smogu jest cenne i ważne.

Oto 10 działań jakie podjęła gmina Michałowice, aby ograniczyć smog:

  • w ciągu trzech lat (2018 – 2020) gmina Michałowice wymieniła 151 nieekologicznych pieców węglowych.  Mimo, że rok 2020 nie należy do najłatwiejszych, a dodatkowo pierwsze obostrzenia w związku z epidemią i lockdownem w Polsce pokryły się z terminem składania wniosków do gminnego programu wymiany pieców, została dotrzymana realizacja harmonogramu rzeczowego PONE i to z nadwyżką. W tym roku dzięki dotacji gminnej zostało wymienionych 49 takich pieców. Dodatkowo 5 kotłów wymieniono w ramach Programu „Czyste Powietrze” (dofinansowanie z WFOŚiGW, dane wg złożonych wniosków o płatność),
  • zakupiliśmy specjalne oczyszczacze powietrza wraz z kompletem filtrów HEPA (na 5 lat) i przekazaliśmy je do publicznych i prywatnych placówek przedszkolnych,
  • wprowadziliśmy dronowe kontrole palenisk domowych,
  • zwiększyliśmy liczbę nasadzeń drzew i krzewów przy jednoczesnym ograniczeniu usuwania drzew wyłącznie do zagrażających lub chorych,
  • współpracujemy  z  Policją – odbywają się wspólne kontrole oraz przekazaliśmy policji  specjalistyczny sprzęt do pomiaru jakości spalin,
  • budujemy nowe trasy rowerowe wspierające przyjazny środowisku transport rowerowy,
  • wspieramy i promujemy transport publiczny (uruchomiliśmy nowe linie autobusowe oraz wprowadziliśmy dopłaty dla mieszkańców do przejazdów kolejką WKD - Bilet Michałowiczanina),
  • sprzątamy gminne drogi  "na mokro",
  • podpisaliśmy  umowę z NASK na realizację Edukacyjnej Sieci Antysmogowej w szkołach,
  • od 2021 r.  będzie wprowadzony gminny program osłonowy zakładający dopłaty do wyższych opłat za opał do eko-pieców. Program ma celu poprawę jakości powietrza poprzez motywowanie mieszkańców gminy Michałowice do trwałej wymiany pieców węglowych. Rekompensować ma bowiem zwiększone koszty opłat związanych ze zmianą systemu ogrzewania. Program skierowany jest do osób, które zmieniły od 1 lipca 2018 roku system ogrzewania na bardziej ekologiczny lub planują taką inwestycję. Program będzie obowiązywać odo końca 2023 roku. Na ten cel planowane jest przeznaczenie blisko 250 000 zł.

Czy to wystarczy?

Jest jeszcze wiele działań, które możemy wspólnie podjąć.

W gminnym Programie Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) zadeklarowano wymianę 287 pieców do 2024 roku. Ile mamy w sumie pieców starego typu do wymiany,  będziemy mogli stwierdzić po przeprowadzeniu inwentaryzacji palenisk. 

Wystąpiliśmy o dofinansowanie ze środków województwa mazowieckiego na ten cel. Wykonanie inwentaryzacji to jedno, a nakłonienie mieszkańca do wymiany to drugie. W tym celu prowadzimy akcję informacyjną poprzez rozmowy w czasie kontroli, akcję ulotkową a także dedykowane pisma z urzędu do właścicieli nieruchomości, w których stwierdziliśmy źródło ciepła starego typu. Reagujemy na wszystkie przekazywane nam mailem lub telefonicznie zgłoszenia.

W 2020 roku przeprowadzono ponad 90 szczegółowych kontroli spalania paliw stałych na prywatnych posesjach. Policja nałożyła 3 mandaty oraz wydała ponad 30 poleceń i pouczeń dotyczących ujawnionych nieprawidłowości. Każdorazowo w czasie przeprowadzanych kontroli wręczamy ulotki edukacyjne dotyczące efektywnego i prawidłowego palenia w piecu. Informujemy także o możliwości skorzystania z dotacji w gminnym programie wymiany pieców.

W wrześniu Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił program ochrony powietrza, z którego wynikają nowe obowiązki dla gmin oraz dla mieszkańców. Ustalono trzy rodzaje alarmów smogowych (żółty, pomarańczowy i czerwony), które za pośrednictwem powiatowej obrony cywilnej będą przekazywane do gmin, a następnie za pomocą strony internetowej, komunikatów sms oraz fb będą przekazywane mieszkańcom. Ograniczenia wynikające z poszczególnych alarmów opiszemy odrębnie.

Jest jeszcze dużo do zrobienia. Wie to każda osoba, która wieczorem lub rano czuje w powietrzu nieprzyjemny zapach pochodzący ze spalanego wsadu do pieca. Tak więc, nie spoczywamy na laurach i działamy dalej dla ochrony powietrza. Państwo również mogą nas w tym wspomóc np. poprzez rozmowę z sąsiadami, którzy mogą skorzystać z gminnego programu wymiany pieców.

 

Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

 

 

grafika - kominy - ukazujace w poszeczgolnych latach liczbe wymienionych kopciuchów.

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także