10.06.2014 11:30

Gmina Michałowice otrzymała prestiżowy znak „Teraz Polska”!

1875
Gmina Michałowice nagrodzona w XXIV Konkursie „Teraz Polska”. Przyznane Godło potwierdza, że gmina jest jedną z najlepszych w Polsce pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Konkurs "Teraz Polska" ma charakter niekomercyjny. Jego zadaniem jest wyłonienie najlepszych polskich produktów, usług, przedsięwzięć innowacyjnych i gmin. Nagrody w konkursie przyznaje Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego. Kapituła 24 konkursu "Teraz Polska" nagrodziła 15 produktów, 8 usług, 2 przedsięwzięcia innowacyjne oraz 5 samorządów. W kategorii samorządów poza gminą Michałowice wyróżniono jeszcze: Lublin, Dobczyce, Kartuzy i Legnicę.


 

- Gmina Michałowice to 13 uroczych miejscowości, które łączy wspólna tradycja i dążenie lokalnych władz oraz mieszkańców do zapewniania coraz lepszych warunków, zarówno do zamieszkania, jak również wszechstronnego rozwoju. W gminie Michałowice racjonalnie realizuje się politykę inwestycyjną. Potwierdzają to wysoki udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w odniesieniu do całości wydatków gminy oraz wielkość tych wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Na podkreślenie zasługuję również odsetek dochodów własnych w budżecie gminy, wysokość dochodów własnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczba podmiotów gospodarczych, liczba osób pracujących, niska liczba osób bezrobotnych oraz dodatnia wartość salda migracji  – mówi Michał Lipiński, dyrektor Konkursu „Teraz Polska”


 

Kategoria dla gmin istnieje od 2006 r. Chętni do odbioru nagród poddawani są wielostopniowej weryfikacji. Samorządy ubiegające się o godło „Teraz Polska” są oceniane przez pryzmat wszystkich zadań, które powinny być realizowane przez gminy. Analizie podlegają zagadnienia związane z polityką inwestycyjną, dostępnością do infrastruktury technicznej i sposobami realizacji polityki społecznej.

- Sprawdzamy walory inwestycyjne gmin, działania realizowane w odniesieniu do przedsiębiorców i inwestorów, dostępność mieszkańców do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków. Sprawdzamy sposoby realizacji zadań w zakresie edukacji, ochrony zdrowia, kultury, sportu oraz pomocy społecznej. – dodaje dyrektor Michał Lipiński.


 

Oceniana jest także organizacja i forma zarządzania urzędu oraz zadania realizowane w związku z promocją gminy. Ponadto, na podstawie danych dostępnych w Banku Danych Lokalnych GUS, eksperci analizują najważniejsze wskaźniki ilustrujące rozwój ekonomiczno-społeczny gminy. Pod uwagę brane są m.in.: dochody własne gminy, liczba podmiotów gospodarczych, liczba osób pracujących, stopa bezrobocia, wielkość wydatków inwestycyjnych, środki na rozwój pozyskane z UE.


 

Statuetkę odebrał wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka podczas Gali konkursu, która dobyła się 9 czerwca w Teatrze Wielkim.

 

Agnieszka Kaźmierczak - Biuro Prasowe

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego


 


Materiały filmowe z uroczystej Gali konkursu.

Wręczenie nagród samorządom - skrót


pełna relacja z Gali


 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji