Gmina Michałowice otrzymała prestiżowy znak „Teraz Polska”!
Gmina Michałowice laureatem konkursu Teraz Polska Dyplom Statuetkę odbiera wójt gminy Mcihałowice, Krzysztof Grabka Wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka Laureaci XXIV konkursu

Gmina Michałowice nagrodzona w XXIV Konkursie „Teraz Polska”. Przyznane Godło potwierdza, że gmina jest jedną z najlepszych w Polsce pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców.


Konkurs "Teraz Polska" ma charakter niekomercyjny. Jego zadaniem jest wyłonienie najlepszych polskich produktów, usług, przedsięwzięć innowacyjnych i gmin. Nagrody w konkursie przyznaje Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego. Kapituła 24 konkursu "Teraz Polska" nagrodziła 15 produktów, 8 usług, 2 przedsięwzięcia innowacyjne oraz 5 samorządów. W kategorii samorządów poza gminą Michałowice wyróżniono jeszcze: Lublin, Dobczyce, Kartuzy i Legnicę.


 

- Gmina Michałowice to 13 uroczych miejscowości, które łączy wspólna tradycja i dążenie lokalnych władz oraz mieszkańców do zapewniania coraz lepszych warunków, zarówno do zamieszkania, jak również wszechstronnego rozwoju. W gminie Michałowice racjonalnie realizuje się politykę inwestycyjną. Potwierdzają to wysoki udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w odniesieniu do całości wydatków gminy oraz wielkość tych wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Na podkreślenie zasługuję również odsetek dochodów własnych w budżecie gminy, wysokość dochodów własnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczba podmiotów gospodarczych, liczba osób pracujących, niska liczba osób bezrobotnych oraz dodatnia wartość salda migracji  – mówi Michał Lipiński, dyrektor Konkursu „Teraz Polska”


 

Kategoria dla gmin istnieje od 2006 r. Chętni do odbioru nagród poddawani są wielostopniowej weryfikacji. Samorządy ubiegające się o godło „Teraz Polska” są oceniane przez pryzmat wszystkich zadań, które powinny być realizowane przez gminy. Analizie podlegają zagadnienia związane z polityką inwestycyjną, dostępnością do infrastruktury technicznej i sposobami realizacji polityki społecznej.

- Sprawdzamy walory inwestycyjne gmin, działania realizowane w odniesieniu do przedsiębiorców i inwestorów, dostępność mieszkańców do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków. Sprawdzamy sposoby realizacji zadań w zakresie edukacji, ochrony zdrowia, kultury, sportu oraz pomocy społecznej. – dodaje dyrektor Michał Lipiński.


 

Oceniana jest także organizacja i forma zarządzania urzędu oraz zadania realizowane w związku z promocją gminy. Ponadto, na podstawie danych dostępnych w Banku Danych Lokalnych GUS, eksperci analizują najważniejsze wskaźniki ilustrujące rozwój ekonomiczno-społeczny gminy. Pod uwagę brane są m.in.: dochody własne gminy, liczba podmiotów gospodarczych, liczba osób pracujących, stopa bezrobocia, wielkość wydatków inwestycyjnych, środki na rozwój pozyskane z UE.


 

Statuetkę odebrał wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka podczas Gali konkursu, która dobyła się 9 czerwca w Teatrze Wielkim.

 

Agnieszka Kaźmierczak - Biuro Prasowe

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego


 


Materiały filmowe z uroczystej Gali konkursu.

Wręczenie nagród samorządom - skrót


pełna relacja z Gali


 

Opublikowane przez: Stanowisko ds. promocji