09.11.2017 13:55

Gmina Michałowice ponownie wysoko w rankingu samorządowym!

77
Nasza gmina bardzo wysoko w rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2016 r. – 4 miejsce na Mazowszu (tuż za gminami: Lesznowola, Nadarzyn, Czosnów) i 16 miejsce w kraju w kategorii gmin wiejskich.

Ranking został opracowany pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka w oparciu o 15 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Ranking uwzględnia wszystkie polskie miasta i gminy, a materiałem źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego. Wyniki rankingu odzwierciedlają, w sposób wiarygodny i przekrojowy, rozwój polskich jednostek samorządu lokalnego i wskazują liderów w podziale na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu.

 

Wysokie miejsce Gminy Michałowice w rankingu jest wyrazem uznania dla polityki zrównoważonego rozwoju prowadzonej przez władze gminy, przynoszącej mieszkańcom wymierne efekty w sferze infrastrukturalnej i społecznej, mającej bezpośredni wpływ na rosnącą jakość życia na terenie gminy.

 

Prezentacja wyników tegorocznego rankingu odbyła się 6 listopada 2017 r. podczas konferencji naukowej pt. „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”. Organizatorami konferencji byli: Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej im. Jana Pawła II, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Opublikowany przez: Piotr Wykuż