25.08.2015 13:25

Gmina Michałowice w czołówce rankingów tygodnika Wprost

312
Gmina Michałowice znalazła się w krajowej czołówce (9., 16. i 26. miejsce) rankingów opublikowanych w tygodniku Wprost. Wśród samorządów woj. mazowieckiego uplasowaliśmy się w pierwszej trójce. Gmina oceniana była w kategorii gmin wiejskich, których w Polsce jest 1563, natomiast na Mazowszu – 229.

Rankingi dotyczące gmin ukazały się w sierpniowych wydaniach tygodnika.

Jako pierwszy opracowano ranking 100 najbogatszych gmin w Polsce, w oparciu o dane Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego. W rankingu został wzięty pod uwagę poziom dochodów własnych oraz wydatków majątkowych przeliczonych na jednego mieszkańca, jak również poziom zadłużenia i wysokość pozyskiwania środków unijnych na przestrzeni ostatnich dwóch lat. W Polsce  znaleźliśmy się na 26. miejscu, natomiast na 3. - wśród gmin naszego województwa. W 2014 r. dochody własne na mieszkańca naszej gminy wyniosły  4425,10 zł., podczas gdy w całej Polsce  nieco ponad 2 000 zł, a w woj. mazowieckim 1913 zł.

 

Gminy przyjazne mieszkańcom - to kolejny ranking opracowany przez tygodnik Wprost. Opracowano go w oparciu o sprawozdania finansowe oraz ankiety rozesłane do zwycięzców rankingu 100 najbogatszych gmin. Gmina Michałowice okazała się najlepszą w woj. mazowieckim, natomiast w Polsce uplasowała się na 9. miejscu. Tym razem oprócz wydatków majątkowych  i dochodów gmin, środków unijnych oraz zadłużenia brane były pod uwagę m.in. wydatki na ochronę środowiska i kulturę, średnia liczba uczniów w klasach w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i przedszkolach, a także liczba osób przypadająca na jedną przychodnię. 

 

Ostatnim z rankingów był ranking gmina przyjazna biznesowi. Powstał podobnie jak poprzedni w oparciu o analizy parametrów finansowych, a także  informacji dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, bezrobocia, nakładów inwestycyjnych i na transport  gmin. Wskaźnik obejmował także dynamikę  nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw oraz dynamikę podmiotów gospodarczych przypadających na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym. Gmina znalazła się na 16 miejscu w kraju, zaś na Mazowszu - na 3, za gminą Nadarzyn i tuż za gminą Nieporęt.

 

Wydatki inwestycyjne gmin były jednym z parametrów, na podstawie których zostały opracowane rankingi. W naszej gminie corocznie przebudowywanych jest wiele ulic i chodników. Budowane są kolejne odcinki ścieżek rowerowych. W ostatnich latach nastąpiła rozbudowa gminnych szkół i modernizacja przedszkoli. Został wybudowany nowy budynek Urzędu Gminy Michałowice, dotychczasowy – został zmodernizowany. Sukcesywnie powstają świetlice dla mieszkańców oraz przybywają place zabaw i miejsca rekreacji. Stale modernizowane jest oświetlenie uliczne oraz urządzenia odwadniające. W ubiegłym roku dokonano zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice”, a także dofinansowano rozbudowę i przebudowę remizy strażackiej dla potrzeb zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej  w Nowej Wsi. 

 

źródło: tygodnik Wprost - wydania z 2, 9 i 16 sierpnia 2015 r. 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji