13.07.2018 11:50

Gminne inwestycje

1727
Sezon wakacyjny i urlopowy w pełni, ale nie jest to z pewnością czas przerwy dla inwestycji. One trwają cały rok (planowanie, organizowanie przetargów i wreszcie wykonawstwo). Wybierzmy się zatem na inwestycyjną wycieczkę po naszej gminie.

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

 

Wakacyjna przerwa od nauki wykorzystywana jest na modernizacje i remonty budynków oświaty. Największe zmiany zostały zaplanowane w szkole w Komorowie. Tam zostanie przebudowane i zadaszone boisko (zmiana nawierzchni, wymiana pokrycia hali namiotowej, oświetlenia i osprzętu sportowego), a nowością będzie jego dodatkowa funkcja – zimą będzie funkcjonowało tam lodowisko. Oczywiście zostanie postawiony także budynek kontenerowo-szatniowy i magazynowy na sprzęt służący utrzymaniu lodowiska. Czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie przetargu.

 

Ale to nie koniec zmian w sportowej części obok szkoły w Komorowie. Zostanie przebudowane także boisko do siatkówki, bieżnia oraz nastąpi modernizacja znajdującego się tam placu zabaw. Zostanie zmodernizowane także ogrodzenie. Został ogłoszony przetarg na te zadania. 

 

W szkołach w Michałowicach oraz w Nowej Wsi remonty się już rozpoczęły. Modernizowane są kolejne części obiektów (m.in. stolarka okienna i drzwiowa, podłogi, szatnie, sale lekcyjne  i pomieszczenia świetlicy, pomieszczenia gospodarcze i lampy oświetleniowe). Wartość prac w tych szkołach wyniesie 939 928,38 zł. Obydwie inwestycje zakończą się z końcem sierpnia br.

 

Czekamy na rozstrzygniecie przetargu dotyczącego modernizacji budynku przedszkola w Nowej Wsi. Składanie ofert zakończyło się 9 lipca. W ramach prac oprócz modernizacji kolejnych sal, przewidziano remont piaskownicy oraz wewnętrznego ogrodzenia. 

 

W czerwcu rozpoczęła się budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi  wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Smugu. Największa część rekreacyjna będzie usytuowana w zachodniej części „Smugu”. Na niej zaplanowano boisko do siatkówki o nawierzchni trawiastej, boisko do street ball’a oraz ćwiczeń workout. Tam też zaplanowano miejsca na dwa paleniska ogniska oraz altanę z pomostem. Powierzchnia, na której powstaje strefa rekreacji, ma blisko 2,5 ha, z czego 86% będzie powierzchnią przyrodniczo czynną.  Zbiornik wodny Smug, mający 0,8 ha, zachowa aktualną linię brzegową. Teren zostanie zadrzewiony i zostaną wykonane na nim różnorodne nasadzenia roślinne. Powstaną alejki spacerowe, będą ustawione ławki i siedziska oraz kosze na śmieci.  Drewniane pomosty, które pojawią się nad Smugiem, nie będą ingerowały w jego obszar. Ważną rolą akwenu Smug jest także wykorzystywanie go przez wędkarzy. Dlatego też północna i południowa część obszaru będzie dostosowana do uprawiania sportu wędkarskiego. W tych częściach powstaną jedynie trakty spacerowe, maksymalnie odsunięte od brzegu, oraz z jednej strony - trawiasta plaża. Część inwestycji zostanie dofinansowana ze środków unijnych (ponad 0,5 mln zł). Inwestycję realizuje firma ZIEL-BUD Wojciech Rukat, a  jej wartość wyniesie 2,7 mln zł.

 

Do końca wakacji zostaną zakończone budowy świetlic w Nowej Wsi oraz w Opaczy-Kolonii. Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz  budynków.

 

INFRASTRUKTURA DROGOWA

 

Niedawno rozpoczęła się przebudowa ul. Mokrej w Opaczy-Kolonii oraz budowa sieci wodociągowej w tej ulicy. Zakres prac na ulicy Mokrej jest bardzo obszerny – zostanie wybudowana sieć wodociągowa, zostanie zmodernizowana sieć energetyczna, telekomunikacyjna i gazowa oraz (oczywiście) zostanie położona nowa nawierzchnia. Inwestycję wykonuj firma FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp. K. z Warszawy. Prace potrwają do końca sierpnia, a ich wartość wyniesie 1.768.740,00 zł.

 

Trwa przebudowa odwodnienia w ul. Kochanowskiego w Granicy. Zakończy się ona do końca lipca. Inwestycję o wartości 371 460 zł wykonuje firma Król Józef Zbigniew Usługi Brukarskie Budowa Dróg.

 

Rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. "Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy". Jako pierwsza jest modernizowana ul. Borówkowa. Obydwie ulice zostaną przebudowane w zakresie odwodnienia oraz nastąpi remont ich nawierzchni. Inwestycję o wartości 1 548 570 zł prowadzi firma Król Józef Zbigniew Usługi Brukarskie Budowa Dróg, Opacz-Kolonia.

 

Planowana jest budowa odwodnienia w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach-Wsi, na odcinku od ul. Jałowcowej w Opaczy Małej do ul. Borowskiego w Michałowicach-Wsi wraz z włączeniem do ul. Szarej w Michałowicach-Wsi, na łącznej długości 765 m. Wszczęto postępowanie przetargowe na to zadanie.

 

Kończy się  inwestycja związana z przebudową przepustów na rzece Raszynce i rowie R-19 zlokalizowanych na skrzyżowaniu ul. Kasztanowej w Michałowicach-Wsi z rzeką. Tymczasowo Raszynka ma przekierowany przepływ do rowu R-19. Po wybudowaniu przepustu wody rzeki ponownie popłyną jej korytem. Wartość inwestycji wyniesie blisko 1,1 mln zł.

 

Zostały zakończone przebudowy 6 ulic:  Baśniowej i Firmowej w Regułach, Lubuskiej, Kujawskiej i Podlaskiej w Komorowie oraz  Polnej w sołectwie Komorów. Wartość ich przebudowy łącznie wyniosła 2,2 mln zł.  

 

 

DROGI ROWEROWE

 

Trwa budowa tras rowerowych ma terenie naszej gminy w ramach I etapu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Do końca roku powstanie ponad 5,8 km nowych dróg rowerowych, których wartość budowy wyniesie ponad 4,7 mln zł. Całe przedsięwzięcie będzie dofinansowane w kwocie 3,7 mln zł ze środków unijnych. Obecnie budowany jest  najdłuższego odcinkek w Pęcicach, wzdłuż ul. Pęcickiej, na odcinku od ronda przy ul. Aleja Powstańców Warszawy do istniejącej ścieżki przy ul. Ireny w Komorowie. Będzie miał długość 1786 m. Nowa droga o długości 872 m jest już prawie gotowa wzdłuż ul. Kolejowej, na odcinku od ul. Szkolnej w Michałowicach do ul. Kasztanowej w Michałowicach-Wsi. W Michałowicach–Wsi powstaje wzdłuż  ul. Poniatowskiego – na odcinku od granicy gminy do ul. Borowskiego (566 m) oraz  wzdłuż ul. Kasztanowej (986 m). Do końca roku powstaną jeszcze dwie nowe trasy -  w Granicy (długość 517 m;  pobiegnie wzdłuż ul. Pruszkowskiej, od granicy gminy poprzez ul. Rekreacyjną do istniejącej drogi przy ul. Głównej) oraa w Opaczy-Kolonii (878 m; wzdłuż ul. Środkowej, na odcinku od istniejącej trasy, poprzez ul. Ryżową do przystanku WKD).

 

Wszystkie drogi powstające w ramach projektu mają asfaltową nawierzchnię. Na niektórych jest już ona gotowa. Czekamy na oznakowanie tras rowerowych (spójne w systemie ZIT) i ich odbiór.

 

Wkrótce zostanie podpisana umowa na realizacje dróg rowerowych w II etapie ZIT. Wartość inwestycji wyniesie 3,3 mln zł, z czego blisko 2,7 mln zostanie dofinansowane z Unii Europejskiej. W tym etapie ZIT został zaplanowany m.in. odcinek trasy rowerowej wzdłuż rzeki Raszynki, na odcinku od ul. Aleja Powstańców Warszawy w Pęcicach do ul. Kasztanowej w Michałowicach-Wsi (ok. 2,6 km).

 

INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE

 

Na terenie gminy prowadzonych jest 12 inwestycji związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

 

Sieć wodociągowa budowana jest w ul. Pęcickiej w Pęciach-Ogrodzie, ul. Parkowej w Opaczy Małej, a przebudowywana jest w ul. Reja w Granicy.

 

Natomiast sieć kanalizacji sanitarnej przebudowywana jest w Regułach, a nowa jest budowana w ulicach  Stara Droga i Zielna w Komorowie (Etap I) oraz w ul. Borowskiego w Michałowicach-Wsi.

 

Obydwie sieci (wodociągowa i kanalizacyjna) budowane są w ul. Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy, w ul. Skowronków w Pęcicach Małych, ul. Stokrotek w Nowej Wsi, w ul. Torfowej, bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach, w ul. Czeremchy w Granicy oraz ul. Pod Borem w Komorowie.

 

 

POZOSTAŁE:

 

Zakończyła się modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Komorowie, inwestycji która trwała dwa lata. W ubiegłym roku wymieniono ciąg technologiczny, w tym – nastąpiła modernizacja budynków, parkingu oraz ogrodzenia. Stacja dostarcza do domów w Komorowie, Granicy i Nowej Wsi wodę pobieraną z 3 ujęć głębinowych. Urządzenia pracują non-stop, by dostarczyć mieszkańcom ok. 1500 m3 wody dziennie. Wartość modernizacji wyniosła 2,7 mln zł. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu na zewnątrz i wewnątrz stacji.

 

Zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na przebudowę rowu U-1. Obejmuje ona: budowę kolektora wzdłuż Al. Jerozolimskich na odcinku od ul. Królewskiej do granicy Południowej Obwodnicy Warszawy (ul. Ogrodowej) w Regułach;  budowę kolektora od granicy Południowej Obwodnicy Warszawy (ul. Spisaka) w Opaczy-Kolonii do ul. Sosnkowskiego w Ursusie oraz przebudowę rowu na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Przeciętnej w Pruszkowie. Są to kolejne etapy inwestycji współfinansowanej przez Pruszków, Warszawę i nasza gminę, których wartość wyniesie 18 721 517,33 zł.  Zrealizuje je do końca tego roku Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "MELIOREX" Sp. z o.o., Raczki. 

 

Przy stacji kolejki WKD w Michałowicach zostały zamontowane nowe stojaki na rowery. Wcześniej została utwardzona nawierzchnia na rowerowym parkingu. Inwestycja ta powstała dzięki porozumieniu naszej gminy z zarządem spółki WKD, który włada tym terenem. Gmina sfinansowała utwardzenie terenu i zamocowanie 30 nowych stojaków, natomiast WKD - koszt ich zakupu.

 

Wszczęto postępowanie przetargowe na budowę parkingu „Parkuj i Jedź”– ETAP II. Teren przeznaczony na inwestycję jest położony w sąsiedztwie przystanku kolejowego WKD Reguły oraz Urzędu Gminy Michałowice. W ramach projektu zostanie wybudowany parking na 114 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 5 z nich będzie przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz 1 miejsce - do ładowania samochodów elektrycznych. Dodatkowo powstanie zadaszona wiata na 45 miejsc rowerowych, z których na 2 stanowiskach będzie możliwość ładowania rowerów elektrycznych. 

 

Na parkingu zostanie zamontowany „system monitorowania zajętości”, który przy wjeździe będzie informował o liczbie wolnych miejsc postojowych. Całość będzie oczywiście oświetlona i monitorowana. Teren zostanie również uzupełniony o 16 ławek miejskich, w tym 4 z możliwością indukcyjnego ładowania telefonów (zasilanie fotowoltaiką). Wartość całego projektu wyniesie prawie 1,5 mln zł z czego uzyskamy blisko 1,2 mln zł  unijnego dofinansowania.

 

Wykonane zostały nasadzenia roślin kwitnących i ozdobnych na terenie gminy Michałowice. Do miejsc, które w ubiegłym roku zostały ukwiecone, dołączyły kolejne: w Regułach przy urzędzie gminy, w Granicy przy szkolnym parkingu, od strony ul. Głównej, w Komorowie na skrzyżowaniu ul. Alei Marii Dąbrowskiej i ul. Podhalańskiej,  w Michałowicach przy szkole, od ul. Szkolnej, oraz w Michałowicach -Wsi na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego i ul. Szarej.

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: inwestycje

Zobacz także