05.12.2013 10:00

Gminny Dzień Wolontariusza

41
29 listopada 2013 roku odbyła się uroczysta gala z okazji Gminnego Dnia Wolontariusza.

Wzorem ubiegłego roku Wójt gminy Michałowice dziękował za pracę wolontariuszy pracujących na terenie Gminy Michałowice na rzecz różnych organizacji oraz instytucji. Podziękowania w formie dyplomu oraz upominek otrzymało 74 wolontariuszy. Natomiast 34 zostało szczególnie wyróżnionych za swoją pracę na rzecz innych. Wyróżnieni wolontariusze zostali uhonorowani listem gratulacyjnym Wójta Gminy Michałowice oraz upominkiem. Sylwetki wyróżnionych wolontariuszy zostały przedstawione na wystawie pt. „Zakręceni na wolontariat”, która jest prezentowana na korytarzu Urzędu Gminy Michałowice, a już wkrótce do obejrzenia również na stronie internetowej http://www.wolontariat.michalowice.pl.

W roku 2013 w sumie zostało zgłoszonych 108 wolontariuszy z następujących organizacji/instytucji: Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Komorowie oraz w Opaczy-Kolonii, Związek Harcerstwa Polskiego, Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice oraz Zespół Szkół w Michałowicach.

Cieszy nas fakt, iż liczba zgłaszanych wolontariuszy każdego roku jest większa. To świadczy o ogromnej świadomości społecznej naszych mieszkańców. Pamiętajmy, że o człowieku nie świadczy wykształcenie, talent, wygląd oraz majątek, ale to jak traktuje drugiego człowieka.

Magdalena Kwiatkowska
Koordynator wolontariatu w GOPS

Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji