Archiwalny
10.05.2022 11:55

Informacja o wydaniu decyzji OŚ-IV-UI.6220.15.2021.MSK

33
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. ewid. nr 31/6, 5/2, 6/1 obręb 2-07-15 przy ul. Rebusowej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Załączniki

Opublikowany przez: Piotr Wykuż