Inwestycje 2016

24.02.2016 13:40     1063
Inwestycje 2016
Podobne tematy: inwestycje

W tegorocznym budżecie gminy Michałowice na inwestycje zaplanowano ponad 20,4 mln zł. Oprócz infrastruktury drogowej, wodociągowej i kanalizacyjnej poprawie ulegnie infrastruktura społeczna. Przybędą nowe centra spotkań mieszkańców – świetlice. Miejsca sportu i rekreacji zmienią swoje oblicze – zaplanowano modernizację bieżni i boiska przy szkole w Michałowicach oraz rozpoczęcie wieloetapowej budowy zaplecza sportowego w Granicy.


Największy wydatek, ponad 11,6 mln zł, zaplanowano na inwestycje w infrastrukturze drogowej, co w wyraźny sposób wpłynie na jakość i bezpieczeństwo poruszania się po terenie naszej gminy. Zostanie przebudowanych wiele gminnych ulic, zaś w jednej z powiatowych dróg powstanie chodnik.

 

W sołectwie Komorów dojdzie do drugiego etapu przebudowy ulicy Głównej. Przebiega ona przez południową część miejscowości, aż do atrakcyjnych rekreacyjnie terenów nad zalewem. Tym razem na odcinku 534 metrów pojawi się nowa nawierzchnia, krawężniki oraz chodnik.

 

Jedną z największych inwestycji będzie właśnie rozpoczęta (23 lutego) przebudowa ulicy Ryżowej w Opaczy-Kolonii. Jest to ważny szlak komunikacyjny dla mieszkańców gminy, stanowiący połączenie z Alejami Jerozolimskimi. Na odcinku długości 670 m pojawi się nowa nawierzchnia asfaltowa z krawężnikami i odwodnienie. Prace będą wykonywane etapami.

 

Przebudowana zostanie ul. Magnolii w Nowej Wsi, łącząca się z ul. Brzozową. Na odcinku 315 metrów wymieniona zostanie dotychczasowa nawierzchnia z tłucznia na betonową kostkę, uzupełnieniu ulegną także ubytki w poboczach. Remontu doczeka się również ul. Sasanek w Nowej Wsi łącząca ul. Brzozową z centralną częścią miejscowości. W jej ramach wymianie ulegnie blisko 500 metrów nawierzchni: kruszywo zastąpi kostka betonowa. Ponadto nowe oblicze zyskają pobocza, całość zostanie też odwodniona.

 

Nawierzchnia asfaltowa zostanie zastąpiona kostką betonową na kilku ulicach położnych w północnej części Komorowa, między torami WKD a granicą z Pruszkowem (Klonowa, Lipowa). Wyremontowane zostaną także ulice Henryka Sienkiewicza i Nowowiejska.

 

Trwają prace remontowe północnego odcinka ulicy Warszawskiej w Granicy, biegnącej wzdłuż torów kolejki WKD.  W Michałowicach zaplanowano w tym roku ostatni etap przebudowy ulicy Raszyńskiej (odcinek od ul. Wesołej do ul. Szarej), natomiast w Michałowicach-Wsi - II etap modernizacji ul. Księcia Józefa Poniatowskiego, na odcinku od ul. Kasztanowej do granic gminy, wzdłuż tego fragmentu ma powstać ścieżka rowerowa. 

 

W kliku miejscowościach gminy pojawią się także nakładki asfaltowe na drogach. Stanie się tak m.in. na ul. Leśnej w Pęcicach Małych.  Biegnie ona przez zachodnią część miejscowości,  wzdłuż rzeki Utraty łącząc się z ulicą Brzozową, przy której znajduje się wiejska świetlica. Dzięki remontowi odcinka od ul. Kamień Polny do ul. Księdza Michała Woźniaka poprawi się jakość połączenia drogowego z Suchym Lasem. Identycznemu zabiegowi zostanie poddana także ulica Harcerska w Komorowie, ciągnąca się wzdłuż torów kolejki WKD. Poprawa jakości nawierzchni na całej długości ulicy wpłynie na komfort podróżowania mieszkańców pobliskich posesji.

 

Położona w północnej części Nowej Wsi ulica Brzozowa, będąca drogą powiatową,  jest ważnym szlakiem komunikacyjnym. Łączy na osi wschód-zachód drogę wojewódzką nr 719 z Komorowem i innymi miejscowościami położonymi we wschodniej części gminy. Na odcinku od ul. Piwonii do skrzyżowania z drogą nr 719 pojawi się chodnik, który poprawi bezpieczeństwo poruszania się pieszych na tym ruchliwym odcinku.

 

Powody do radości z tegorocznych inwestycji będą mieli także fani dwóch kółek czy kijków nordic walkig. Jedną z nich będzie kontynuacja ciągu pieszo-rowerowego położonego wzdłuż ulicy Aleja Powstańców Warszawy. Ma zostać wybudowany kolejny odcinek ścieżki - od mostka nad Raszynką do ronda przy pałacyku w Pęcicach. Dzięki temu będzie można bezpiecznie przemieszczać się rowerem lub pieszo na trasie Reguły-Pęcice, aż do miejsca, w którym usytuowany jest pęcicki kościół i cmentarz. Zaplanowano także powstanie kolejnych odcinków ścieżek rowerowych przy ulicach Pruszkowskiej i Rekreacyjnej w Granicy, które połączą granice gminy Michałowice z już istniejącą infrastrukturą przy ulicy Głównej.

 

W pozostałej działalności inwestycyjnej największym wydatkiem blisko 2 milionów złotych będzie przebudowa rowu U-1 oraz budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki.

 

Gminę czeka także modernizacja stacji uzdatniania wody w Komorowie.  Stacja w Komorowie, wybudowana na początku lat 90. zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Nowa Wieś,  Komorów i Granica. Prowadzona modernizacja będzie polegać na przebudowie instalacji wewnątrz sanitarnych i elektrycznych we wnętrzu budynku. W ramach remontu pojawią się także nowe okna i parapety, zadaszenie chlorowni, nowe posadzki oraz pokrycie ścian nowymi tynkami z malowaniem.

 

W nowym roku na inwestycje w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną przeznaczono blisko 1,7 mln zł. Obecnie jest kontynuowana budowa sieci kanalizacyjnej w al. Topolowej w Michałowicach.

 

Niemal milion złotych przeznaczono na budowę trzech świetlic. Obiekt w Granicy jest już na etapie zaawansowanych prac, które mają być zakończone do końca II kwartału br. Zaś świetlice w Regułach i Suchym Lesie są  w fazie projektowej. Docelowo będą się nieco różnić wielkością i wyglądem od już istniejących obiektów, jednak pozostaną równie funkcjonalne.

 

Jedną z najciekawiej zapowiadających się tegorocznych inwestycji jest rozpoczęcie kilkuetapowej  (wieloletniej) budowy bazy sportowej w Granicy. Docelowo boisko znajdujące się na działce, która w zeszłym roku została przekazana Gminie w formie darowizny przez Wspólnotę Gruntową Wsi Granica, ma zostać zastąpione nowym - ze sztuczną nawierzchnią.  Na przestrzeni najbliższych lat wokół obiektu planowane jest powstanie trybun, niewielkiego zaplecza, parkingu oraz krytych kortów tenisowych. W tym roku zaplanowano także rozpoczęcie innych tego typu wieloetapowych zadań: budowy strefy rekreacji w Nowej Wsi, która  ma powstać przy ul. Heleny nad stawem Smug oraz boiska w Pęcicach Małych, przy świetlicy. Ponad to, w toku proponowanych na ten rok inwestycji, w Michałowicach przy zespole szkół zostanie wymieniona nawierzchnia boiska do piłki nożnej oraz bieżni.

 

W ramach pozostałej działalności inwestycyjnej zaplanowano rozwój siłowni plenerowych, które powstaną głównie w ramach funduszy sołeckich i osiedli.

 

Ponadto w tegorocznym budżecie  przewidziano 200 tys. zł na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

 

 

Opublikowane przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także

Pełnowymiarowe boisko z trybunami w Granicy

Gmina Michałowice w inwestycyjnej czołówce Mazowsza! 16.10.2017 10:40

Nasza gmina jest 3. gminą wiejską województwa mazowieckiego w rankingu wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach 2014-2016, który został opublikowany przez magazyn samorządowy „Wspólnota”.

czytaj więcej
REGULSKA w Michałowicach – jeszcze chwila zanim ruszy

REGULSKA w Michałowicach – jeszcze chwila zanim ruszy 12.07.2017 15:15

Niekorzystne warunki atmosferyczne, obfite opady deszczu i wichury powodujące liczne awarie na liniach energetycznych, spowodowały przesunięcie terminu zakończenia przebudowy ul. Regulskiej w Michałowicach na 31 lipca br.

czytaj więcej
Inwestycja PAŻP w Regułach

Inwestycja PAŻP w Regułach 14.10.2016 12:00

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) nabyła od Agencji Nieruchomości Rolnej, w drodze przetargu, działkę nr 616/4 w Regułach.

czytaj więcej
Zaprojektowany budynek świetlicy w Suchym Lesie

Inwestycje 13.07.2016 15:15

W ostatnim czasie odbyły się kolejne postępowania przetargowe na wykonanie inwestycji infrastrukturalnych. Trwają prace związane z przebudową ul. Księcia Józefa Poniatowskiego w Michałowicach-Wsi oraz wykonaniem chodnika w ul. Brzozowej w Nowej Wsi. Wkrótce zostanie wyłoniony wykonawca budowy świetlicy w Suchym Lesie.

czytaj więcej
Projektowane boisko w Granicy

Gminne obiekty sportowe 29.06.2016 12:05

Baza sportowa naszej gminy zostanie powiększona o 2 kolejne obiekty. Wkrótce w Pęcicach Małych zostaną zakończone prace związane z budową boiska do siatkówki i koszykówki, natomiast w Granicy rozpoczęła się inwestycja, w efekcie której powstanie obiekt piłkarski spełniający wymogi PZPN i MZPN dla rozgrywek zespołów do IV ligi włącznie. W Michałowicach, przy zespole szkół, trwa kompleksowa odnowa istniejącego boiska i bieżni.

czytaj więcej
Świetlica w Granicy została wybudowana w systemie pasywnym, m.in. na dachu zamontowano instalację fotowoltaniczną

Inwestycje na finiszu 06.05.2016 12:50

Właśnie dobiega końca jedna z większych inwestycji, która dotyczy infrastruktury społecznej - budowa świetlicy osiedlowej w Granicy. Jest to pierwszy tego typu obiekt w naszej gminie, który został wybudowany w systemie pasywnym.

czytaj więcej
Koniec objazdu ul. Ryżowej w Opaczy-Kolonii

Koniec objazdu ul. Ryżowej w Opaczy-Kolonii 15.04.2016 13:30

Już od soboty, 16 kwietnia br., po trwającej niespełna 8 tygodni przebudowie ul. Ryżowej, ruch na tej drodze zostanie wznowiony. Co prawda będą jeszcze trwały prace porządkowe i uzupełnianie znaków, niemniej jednak zakończą się utrudnienia związane z objazdem.

czytaj więcej
Inwestycje

Inwestycje 07.01.2016 11:30

Ostatni miesiąc 2015 roku przyniósł kilka rozstrzygnięć postępowań przetargowych na wykonanie inwestycji infrastrukturalnych. I tak mieszkańcy Opaczy – Kolonii doczekają się przebudowy ul. Ryżowej, zaś mieszkańcy Granicy – ulicy Warszawskiej. W Komorowie zostaną przebudowane ulice Klonowa i Lipowa, w Nowej Wsi - Łąkowa.

czytaj więcej
Przetargi, przebudowy, modernizacje...

Przetargi, przebudowy, modernizacje... 03.11.2015 11:25

Mieszkańcy Granicy będą mogli korzystać z osiedlowej świetlicy prawdopodobnie już w przyszłym roku – właśnie rozpoczęło się postępowanie przetargowe na jej budowę. W najbliższym czasie nastąpią przebudowy ulic: Łąkowej i Kwiatowej w Nowej Wsi. Na ulicy Bodycha, która biegnie przez Reguły i Opacz-Kolonię zostanie wykonana nakładka asfaltowa. Planowane jest wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Środkowej w Opaczy-Kolonii. Niebawem poznamy także firmy, które będą odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy, jak również tę, która będzie wykonywała obsługę i konserwację sieci wodociągowej. Kończą się prace związane z poszerzeniem i utwardzeniem ciągu rowerowego, biegnącego wzdłuż torów kolejki WKD w Regułach.

czytaj więcej
Najbliższe plany inwestycyjne

Najbliższe plany inwestycyjne 01.07.2015 14:15

W najbliższym czasie planowane są przebudowy ulic Daktylowej w Opaczy-Kolonii, Widok w Michałowicach i 3 Maja w Komorowie oraz wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Złotej Rybki w Regułach. Ciąg pieszo-rowerowy, który biegnie wzdłuż drogi łączącej Reguły z Pęcicami, zostanie przedłużony o kolejny odcinek.

czytaj więcej