24.02.2016 13:40

Inwestycje 2016

1111
W tegorocznym budżecie gminy Michałowice na inwestycje zaplanowano ponad 20,4 mln zł. Oprócz infrastruktury drogowej, wodociągowej i kanalizacyjnej poprawie ulegnie infrastruktura społeczna. Przybędą nowe centra spotkań mieszkańców – świetlice. Miejsca sportu i rekreacji zmienią swoje oblicze – zaplanowano modernizację bieżni i boiska przy szkole w Michałowicach oraz rozpoczęcie wieloetapowej budowy zaplecza sportowego w Granicy.

Największy wydatek, ponad 11,6 mln zł, zaplanowano na inwestycje w infrastrukturze drogowej, co w wyraźny sposób wpłynie na jakość i bezpieczeństwo poruszania się po terenie naszej gminy. Zostanie przebudowanych wiele gminnych ulic, zaś w jednej z powiatowych dróg powstanie chodnik.

 

W sołectwie Komorów dojdzie do drugiego etapu przebudowy ulicy Głównej. Przebiega ona przez południową część miejscowości, aż do atrakcyjnych rekreacyjnie terenów nad zalewem. Tym razem na odcinku 534 metrów pojawi się nowa nawierzchnia, krawężniki oraz chodnik.

 

Jedną z największych inwestycji będzie właśnie rozpoczęta (23 lutego) przebudowa ulicy Ryżowej w Opaczy-Kolonii. Jest to ważny szlak komunikacyjny dla mieszkańców gminy, stanowiący połączenie z Alejami Jerozolimskimi. Na odcinku długości 670 m pojawi się nowa nawierzchnia asfaltowa z krawężnikami i odwodnienie. Prace będą wykonywane etapami.

 

Przebudowana zostanie ul. Magnolii w Nowej Wsi, łącząca się z ul. Brzozową. Na odcinku 315 metrów wymieniona zostanie dotychczasowa nawierzchnia z tłucznia na betonową kostkę, uzupełnieniu ulegną także ubytki w poboczach. Remontu doczeka się również ul. Sasanek w Nowej Wsi łącząca ul. Brzozową z centralną częścią miejscowości. W jej ramach wymianie ulegnie blisko 500 metrów nawierzchni: kruszywo zastąpi kostka betonowa. Ponadto nowe oblicze zyskają pobocza, całość zostanie też odwodniona.

 

Nawierzchnia asfaltowa zostanie zastąpiona kostką betonową na kilku ulicach położnych w północnej części Komorowa, między torami WKD a granicą z Pruszkowem (Klonowa, Lipowa). Wyremontowane zostaną także ulice Henryka Sienkiewicza i Nowowiejska.

 

Trwają prace remontowe północnego odcinka ulicy Warszawskiej w Granicy, biegnącej wzdłuż torów kolejki WKD.  W Michałowicach zaplanowano w tym roku ostatni etap przebudowy ulicy Raszyńskiej (odcinek od ul. Wesołej do ul. Szarej), natomiast w Michałowicach-Wsi - II etap modernizacji ul. Księcia Józefa Poniatowskiego, na odcinku od ul. Kasztanowej do granic gminy, wzdłuż tego fragmentu ma powstać ścieżka rowerowa. 

 

W kliku miejscowościach gminy pojawią się także nakładki asfaltowe na drogach. Stanie się tak m.in. na ul. Leśnej w Pęcicach Małych.  Biegnie ona przez zachodnią część miejscowości,  wzdłuż rzeki Utraty łącząc się z ulicą Brzozową, przy której znajduje się wiejska świetlica. Dzięki remontowi odcinka od ul. Kamień Polny do ul. Księdza Michała Woźniaka poprawi się jakość połączenia drogowego z Suchym Lasem. Identycznemu zabiegowi zostanie poddana także ulica Harcerska w Komorowie, ciągnąca się wzdłuż torów kolejki WKD. Poprawa jakości nawierzchni na całej długości ulicy wpłynie na komfort podróżowania mieszkańców pobliskich posesji.

 

Położona w północnej części Nowej Wsi ulica Brzozowa, będąca drogą powiatową,  jest ważnym szlakiem komunikacyjnym. Łączy na osi wschód-zachód drogę wojewódzką nr 719 z Komorowem i innymi miejscowościami położonymi we wschodniej części gminy. Na odcinku od ul. Piwonii do skrzyżowania z drogą nr 719 pojawi się chodnik, który poprawi bezpieczeństwo poruszania się pieszych na tym ruchliwym odcinku.

 

Powody do radości z tegorocznych inwestycji będą mieli także fani dwóch kółek czy kijków nordic walkig. Jedną z nich będzie kontynuacja ciągu pieszo-rowerowego położonego wzdłuż ulicy Aleja Powstańców Warszawy. Ma zostać wybudowany kolejny odcinek ścieżki - od mostka nad Raszynką do ronda przy pałacyku w Pęcicach. Dzięki temu będzie można bezpiecznie przemieszczać się rowerem lub pieszo na trasie Reguły-Pęcice, aż do miejsca, w którym usytuowany jest pęcicki kościół i cmentarz. Zaplanowano także powstanie kolejnych odcinków ścieżek rowerowych przy ulicach Pruszkowskiej i Rekreacyjnej w Granicy, które połączą granice gminy Michałowice z już istniejącą infrastrukturą przy ulicy Głównej.

 

W pozostałej działalności inwestycyjnej największym wydatkiem blisko 2 milionów złotych będzie przebudowa rowu U-1 oraz budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki.

 

Gminę czeka także modernizacja stacji uzdatniania wody w Komorowie.  Stacja w Komorowie, wybudowana na początku lat 90. zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Nowa Wieś,  Komorów i Granica. Prowadzona modernizacja będzie polegać na przebudowie instalacji wewnątrz sanitarnych i elektrycznych we wnętrzu budynku. W ramach remontu pojawią się także nowe okna i parapety, zadaszenie chlorowni, nowe posadzki oraz pokrycie ścian nowymi tynkami z malowaniem.

 

W nowym roku na inwestycje w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną przeznaczono blisko 1,7 mln zł. Obecnie jest kontynuowana budowa sieci kanalizacyjnej w al. Topolowej w Michałowicach.

 

Niemal milion złotych przeznaczono na budowę trzech świetlic. Obiekt w Granicy jest już na etapie zaawansowanych prac, które mają być zakończone do końca II kwartału br. Zaś świetlice w Regułach i Suchym Lesie są  w fazie projektowej. Docelowo będą się nieco różnić wielkością i wyglądem od już istniejących obiektów, jednak pozostaną równie funkcjonalne.

 

Jedną z najciekawiej zapowiadających się tegorocznych inwestycji jest rozpoczęcie kilkuetapowej  (wieloletniej) budowy bazy sportowej w Granicy. Docelowo boisko znajdujące się na działce, która w zeszłym roku została przekazana Gminie w formie darowizny przez Wspólnotę Gruntową Wsi Granica, ma zostać zastąpione nowym - ze sztuczną nawierzchnią.  Na przestrzeni najbliższych lat wokół obiektu planowane jest powstanie trybun, niewielkiego zaplecza, parkingu oraz krytych kortów tenisowych. W tym roku zaplanowano także rozpoczęcie innych tego typu wieloetapowych zadań: budowy strefy rekreacji w Nowej Wsi, która  ma powstać przy ul. Heleny nad stawem Smug oraz boiska w Pęcicach Małych, przy świetlicy. Ponad to, w toku proponowanych na ten rok inwestycji, w Michałowicach przy zespole szkół zostanie wymieniona nawierzchnia boiska do piłki nożnej oraz bieżni.

 

W ramach pozostałej działalności inwestycyjnej zaplanowano rozwój siłowni plenerowych, które powstaną głównie w ramach funduszy sołeckich i osiedli.

 

Ponadto w tegorocznym budżecie  przewidziano 200 tys. zł na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: inwestycje

Zobacz także