13.12.2010 00:00

Inwestycyjne wycieczki
po gminie Michałowice
Wycieczka 2. RONDO, STREFY ITP.

34
Chodząc czy jeżdżąc po miejscowościach gminy Michałowice możemy ocenić i docenić, jak dzięki kolejnym inwestycjom zmienia się standard naszego życia oraz estetyka otoczenia. Zapraszamy na kolejną, drugą inwestycyjną wycieczkę. Ostatnią w tym roku.
DROGI

Temat ten został omówiony w „pierwszej wycieczce”, tutaj go uzupełniamy o bieżące inwestycje.

Rondo w Opaczy Kolonii

Zostało ono wybudowane na skrzyżowaniu ulic Środkowej oraz Ryżowej. Prace trwały 5 tygodni. Wartość inwestycji wyniosła 1,06 mln zł.
Podpisane umowy

Jak tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą, ruszy przebudowa ulic: Sobieskiego w Komorowie (wartość inwestycji 719,8 tys. zł) oraz Konopnickiej w Pęcicach Małych (wartość: 462 tys. zł). Inwestycje potrwają do połowy 2011 roku.
Podpisano także umowę na odwodnienie Michałowic Wsi, ulic: Kasztanowej, Poniatowskiego, Szarej, Borowskiego. Inwestycja ta wyniesie 3,01 mln zł i potrwa do końca 2012 roku.

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Strefy rekreacji

Inwestycja, związana z budową czterech stref rekreacji w: Komorowie, Komorowie Wsi, Michałowicach i Regułach trwała od września 2009 r. Powstały one w ramach programu „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji”.
Wartość inwestycji wyniosła ponad 9 mln zł. Projekt został wsparty ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. Gmina Michałowice poniosła jedynie 15% kosztów. Wiosną ma nastąpić oficjalne ich otwarcie. Będą udostępnione one wszystkim mieszkańcom.

Boisko Orlik 2012

Boisko zostało wybudowane w Sokołowie, przy ul. Wspólnoty Wiejskiej. Budowa Orlika ruszyła w sierpniu 2010 r. Oficjalne otwarcie nastąpiło 26 listopada. Obiekt składa się z boiska do piłki nożnej – oświetlonego reflektorami, mniejszego do koszykówki (może być boiskiem wielofunkcyjnym), świetlicy o powierzchni ponad 150 m kw., dwóch szatni z natryskami i sanitariatami oraz monitoringu. Finansowanie budowy „orlików” miało nastąpić z 3 źródeł - po 333 tys. mieli przekazać Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz marszałek województwa mazowieckiego, pozostałe koszty miały zostać pokryte przez gminę. Marszałek województwa niestety zrezygnował z dotowania w pełnej kwocie „orlików”. W konsekwen-cji otrzymaliśmy tylko jej część - 100 tys. zł. Wartość całej inwestycji wyniosła 1, 177 mln zł.Plac zabaw

Przy gminnym przedszkolu w Nowej Wsi zmodernizowano plac zabaw, wyposażając go w nowoczesne i bezpieczne zabawki (przyp. w 2009 roku w podobny plac zabaw wyposażono gminne przedszkole w Michałowicach). Wartość inwestycji wyniosła 711,5 tys. zł.
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Sieć kanalizacyjna i wodociągowa

Efekty związane z wykonaniem sieci kanalizacyjnej i wodociągowej nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Jednak jak wiele znaczą dla mieszkańców - wie każdy. Niejednokrotnie budowa sieci kanalizacyjnej wiąże się z budową lub modernizacją sieci wodociągowej. Dlatego te inwestycje omawiamy wspólnie.
Na początku roku zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wandy i sieci wodociągowej w ul. Wandy i Heleny w Nowej Wsi (wartość inwestycji – 696 tys. zł), zaś do końca czerwca 2011 r. zostanie oddana do użytkowania sieć kanalizacyjna w ul. Heleny (wartość inwestycji 288 tys. zł).
Do końca marca trwała budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą w ulicach: Wąskiej, Rodzinnej, Sokołowskiej w Sokołowie i Pęcicach. Wartość inwestycji 3,95 mln zł.
30 czerwca zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Calineczki, Baśniowej, Małego Księcia, Przytorowej w Regułach (wartość inwestycji – 495 tys. zł) oraz budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Żurawiej w Opaczy Kolonii. (143 tys. zł).
Także w połowie roku oddano do użytkowania kanalizację sanitarną oraz sieć wodociągową w ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi. Wartość inwestycji – 679 tys. zł.
Wybudowano sieć wodociągową w ul. Zachodniej (wartość inwestycji 55 tys. zł) oraz ul. Willowej w Opaczy Kolonii (60 tys. zł), ul. Nałkowskiej, Kochanowskiego, Podleśnej, Skośnej w Granicy (209,3 tys. zł) oraz w ul. Spacerowej i Kolejowej w Michałowicach (koszt 234,9 tys. zł).
W połowie lipca rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Tęczowej w Komorowie Wsi. Ma ona zakończyć się 30 czerwca 2011 r. Wartość inwestycji – 389 tys. zł. Trwa także budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Sosnowej w Opaczy Kolonii (wartość inwestycji 226 tys. zł) oraz wodociągowej w ul. Radosnej w Michałowicach (51,7 tys. zł).
Rozpoczęto I etap modernizacji SUW Komorów. Inwestycja potrwa do końca maja 2011 roku, a jej wartość wyniesie 728,3 tys. zł.

Oświetlenie uliczne

Inwestycyjny przegląd na terenie gminy Michałowice kończymy w tym roku informacją o budowie i modernizacji oświetlenia ulicznego oraz wymianie szafek sterujących, wymianie i uzupełnieniu punktów świetlnych oraz remontu linii słupów oświetlenia ulicznego. Inwestycja ta rozpoczęła się 20 lipca 2010 r., a jej planowany termin zakończenia to 31 grudnia 2011 roku. Wartość inwestycji – 349 tys. zł.
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak