13.11.2010 00:00

Inwestycyjne wycieczki
po gminie Michałowice
Wycieczka 1. DROGI ORAZ „ORLIK”

48
Inwestycje wprawdzie trwają cały rok (opracowywanie koncepcji, planowanie, organizowanie przetargów i wreszcie wykonawstwo) , ale zbliżająca się zima i koniec roku są dobrym pretekstem do podsumowań – czego dokonano w gminie Michałowice w bieżącym roku. Wybierzmy się zatem na inwestycyjną wycieczkę po naszej gminie, najlepiej po wyremontowanych drogach.
GMINNE DROGI

Ulica Szkolna w Michałowicach

W tym roku bodajże najbardziej spektakularną inwestycją w temacie dróg jest wybudowanie od nowa ulicy Szkolnej w Michałowicach. Tak ważną, bo przy tej ulicy znajdują się: Zespół gimnazjum, szkoła podstawowa, przedszkole i kościół.

Kilkanaście lat temu mieszkańcy starali się, by położyć na niej destrukt – odcinek od ul. Raszyńskiej do ul. Kolejowej oraz wybudować parking przy kościele. Po latach destrukt stawał się coraz mniej wygodny, a parkującym na parkingu przy kościele coraz bardziej przeszkadzała woda gromadząca się w czasie opadów. Dlatego ulica ta znalazła się na początku listy w budżecie gminy.

Na budowę ulicy Szkolnej zostały wykorzystane fundusze na drogi lokalne z tzw. programu Grzegorza Schetyny – wicepremiera oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji w latach 2007-2009. Michałowicka „schetynówka” kosztowała 2,8 mln zł. (Dotacja, do „schetynówek” wynosi 50%).

W 2009 roku powstały plany ulicy. Prace rozpoczęły się 1 maja br. Po pierwsze ulica została odwodniona. W tym odwodniono duży parking przy kościele oraz wjazd do przedszkola.

Wykonano ronda przy zespole szkół: skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. 11 Listopada i z ul. Raszyńską. Przy szkole podstawowej powstała zatoka parkingowa oddzielona od jezdni głównej pasem zieleni oraz nowe oświetlenie. Wykonano chodnik i ścieżkę rowerową, na odcinku, gdzie ich dotąd brakowało. Cała ulica została wyasfaltowana.

Ulica Ireny z ul. Podhalańską

Tym, którzy nie mają pod ręką planu gminy Michałowice, wyjaśniamy: Ulica Ireny przebiega wzdłuż granicy naszej gminy z Pruszkowem przez Pęcice i osiedle Komorów. Jest dłuższa niż Szkolna. Dochodzi niemal do alei Marii Dąbrowskiej, ale wcześniej, od skrzyżowania z ul. Mazurską, zamienia się w ul. Podhalańską – Podhalańska znajduje się w całości w naszej gminie. Ulice Ireny i Podhalańska łączą dwie drogi powiatowe: ul. Pęcicką w Pęcicach z aleją Marii Dąbrowskiej w Komorowie.

Prace na ul. Ireny zaczęły się w październiku 2009 r. – od wymiany i przebudowy sieci gazowej i wodociągowej. W tym roku na obu ulicach została położona nawierzchnia oraz wykonany chodnik i ścieżka rowerowa, a także przebudowano linię oświetleniową.

Jest to wspólna inwestycja Pruszkowa i gminy Michałowice o wartości 5,5 mln zł. Koszty zostały podzielone proporcjonalnie między miastem i gminą. Gmina poniesie większą część kosztów. Wszystkie prace zostaną zakończone do końca roku.Ulica Koralowa

W Komorowie została przebudowana ul. Koralowa. Nawierzchnia gruntowo-tłuczniowa została zastąpiona kostką i wykonano odwodnienie. Koszt prac wyniósł 180 tys. zł.

Ulica Chopina i Zamoyskiego

W Komorowie przebudowane zostały uli. Chopina i Zamoyskiego. Miały one nawierzchnie gruntowo-tłuczniowe bez odwodnienia. Prace rozpoczęły się na jesieni roku ubiegłego, a zakończone zostały w czerwcu tego roku. W ramach przebudowy wykonano odwodnienie ulic oraz nowe nawierzchnie z kostki, a także chodnik w ul. Zamoyskiego. Łączny koszt przebudowy obydwu ulic wyniósł 872 600 zł.

Ulica Kraszewskiego

W Komorowie została zmodernizowana ul. Kraszewskiego. (Przy tej ulicy znajduje się biblioteka im. Marii Dąbrowskiej). Stan ulicy był zły. Zdewastowana trylinka została zastąpiona kostką.

Ulica Kurpińskiego

Ul. Kurpińskiego w Komorowie, która ma nawierzchnię gruntowo-tłuczniową bez żadnego odwodnienia, zostanie przebudowana do końca br. Prace już rozpoczęły się. Wykonane zostanie odwodnienie i nowa nawierzchnia z kostki. Łączny koszt przebudowy ul. Kraszewskiego i Kurpińskiego wyniesie 950 tys. zł.

Ulica Turystyczna w Komorowie Wsi

Przebudowany został odcinek ul. Turystycznej od ul. Bugaj do al. Starych Lip. W ramach tych prac wykonane zostały dwa ronda na bardzo niebezpiecznych skrzyżowaniach, na których dochodziło do kolizji a nawet wypadków śmiertelnych. Jedno na przecięciu ul. Turystycznej z al. Starych Lip, ulic Głównej i Wiejskiej, a drugie na włączeniu ul. Bugaj. W zakresie prac było również wykonanie odwodnienia oraz nowego oświetlenia. Prace kosztowały gminę 837 600 zł.

Ulica Wspólna, Polna, Kamelskiego

W Nowej Wsi przebudowany został ciąg ulic: Wspólna, Kamelskiego, Polna. Wymieniona została zniszczona nawierzchnia asfaltowa na kostkę oraz wykonano odwodnienie. Prace rozpoczęły się na wiosnę roku ubiegłego, a zakończyły się w czerwcu tego roku. Kosztowały one 2 956 700 zł. i w całości zostały pokryte z budżetu gminy.

Ulica Regulska

Lada moment ma rozpocząć się przebudowa mocno zniszczonej ul. Regulskiej w Michałowicach. Odwodnienie na niej było robione w latach 60. ubiegłego wieku. Zostanie wykonane od nowa odwodnienie oraz chodnik i nawierzchnia. Zakończenie prac przewidziane zostało na 30 czerwca 2011 r. Koszt wyniesie 1 527 000 zł.

Ulice Daniłowskiego i Baczyńskiego

Wspólnie z Piastowem gmina Michałowice przebudowuje i modernizuje łączące się z sobą ulice Daniłowskiego i Baczyńskiego. (Ulica Daniłowskiego dochodzi do granicy z Piastowem, a Baczyńskiego biegnie wzdłuż granicy z tym miastem). Koszt inwestycji wyniesie 790 tys. zł.
Parking przy stacji kolejki WKD w Michałowicach

Do końca października zakończone zostały prace związane z wykonaniem parkingu przy ul. Kuklińskiego w Michałowicach. W miejscu nawierzchni z tłucznia wykonano miejsca postojowe z kostki oraz odcinek jezdni z asfaltu wraz z odwodnienie, za kwotę 243 900 zł.„ORLIK” W SOKOŁOWIE

W większości z pieniędzy gminy, w sierpniu br., ruszyła budowa „orlika” w Sokołowie przy ul. Wspólnoty Wiejskiej. Wartość inwestycji wynosi 1, 17 mln zł.

Marszałek Sejmiku Mazowieckiego w tym roku na Mazowszu wytypował 60 gmin do budowy „orlików”. Finansowanie budowy „orlików” miało wyglądać następująco: po jednej trzeciej kwoty mieli dać: Ministerstwo Sportu i Turystyki, gminy i marszałek sejmiku. Sejmik Województwa Mazowieckiego niestety zrezygnował z dotowania „orlików”. W konsekwencji wiele gmin zrezygnowało z budowy boisk.

Na budowę „orlika” w Sokołowie Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło 333 tys. zł, a pozostałą kwotę przeznaczyła gmina.
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak