24.05.2017 13:10

Kłamstwo na facebooku

442
Na profilu facebook Stowarzyszenia Głos Mieszkańców Gminy Michałowice pojawiła się fałszywa informacja w temacie związanym z konsultacjami społecznymi zmiany Studium obszaru Reguły, Al. Jerozolimskie”.

Stowarzyszenie rozpoczęło akcję dezinformacyjną zanim jeszcze przystąpiliśmy do konsultacji, wprowadzając mieszkańców  w błąd i powodując tym samym niepotrzebny niepokój.  

 

Na  zdjęciu profilowym Stowarzyszenia, zachęcającym do udziału w konsultacjach, znajduje się nieprawdziwe stwierdzenie:   WÓJT DALEJ CHCE BUDOWAĆ  KOŁO NAS CENTRUM HANDLOWE „WÓLKĘ KOSOWSKĄ 2”.    

 

Ani wójt ani gmina nie są właścicielami terenu i nigdy nie wyrazili woli budowania centrum handlowego  „Wólka  Kosowska 2”.

 

Od grudnia  ubiegłego roku Gmina rozpoczęła program konsultacji  społecznych w sprawie zmiany Studium.  GMINA NASTAWIONA JEST NA DIALOG Z MIESZKAŃCAMI, zawsze mając na uwadze rozwiązania najkorzystniejsze z punktu widzenia lokalnej społeczności. 

 

Link  -  list wójta do prezesa Stowarzyszenia Głos Mieszkańców Gminy Michałowice, które zamieściło nieprawdziwą informację na swoim facebooku.  

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji