19.07.2016 11:10

Kolejny etap za nami!

223
Pokonaliśmy kolejny krok przybliżający nasze Stowarzyszenie do celu jakim jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju.

Dnia 13.07.2016 r. przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Nadarzy-Raszyn-Michałowice w osobach Prezesa p. Marcina Rybickiego oraz Wiceprezesa p. Krzysztofa Grabki, podpisali w Urzędzie Marszałkowskim „Umowę o przyznaniu pomocy” w ramach działania „LEADER” poddziałanie 19.4 – „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014 – 2020. Pokonaliśmy kolejny krok przybliżający nasze Stowarzyszenie do celu jakim jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Jednocześnie przypominamy, iż jesteśmy do Państwa dyspozycji w biurze LGD – Rusiec, ul. Osiedlowa 72 codziennie w godz. 8:00 – 16:00. Serdecznie zapraszamy na konsultacje w związku z pozyskiwaniem dotacji unijnych.

 

Więcej informacji: www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl

 

Loga LGD

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.”

Autor: Roman Żuchowski
Opublikowany przez: Marcin Walichnowski