02.12.2010 15:50

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SYTUACJI NA DROGACH GMINNYCH

17
W związku z bardzo trudną sytuacją drogową, spowodowaną aktualnymi warunkami atmosferycznymi informujemy, iż Urząd Gminy Michałowice na bieżąco monitoruje sytuację, a wszelkie otrzymane od Państwa informacje są niezwłocznie przekazywane właściwym służbom.
Z uwagi jednak na występujące w ostatnich godzinach bardzo intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne, służby zajmujące się zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Michałowice nie nadążają z odśnieżaniem tak szybkim, jak byście tego Państwo oczekiwali.

W tej sytuacji bardzo prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Zapewniamy, że pługi dotrą wszędzie tam, gdzie sytuacja tego wymaga, w pierwszej kolejności jednak do tych miejsc na terenie Gminy, które na chwilę obecną mogą być uznane za stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia Mieszkańców.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że część dróg położonych na terenie Gminy Michałowice ma charakter dróg powiatowych. Za ich utrzymanie (w tym również odśnieżanie) odpowiedzialność ponosi Starostwo Powiatowe w Pruszkowie. Wyłącza to bezpośredni wpływ Gminy Michałowice na stan tych dróg. Pragniemy jednak poinformować, iż Wójt Gminy Michałowice osobiście zaangażował się w działania mające na celu wywarcie wpływu na właściwe służby powiatowe, celem zapewnienia należytej przejezdności dróg będących w zarządzie powiatu. Jesteśmy przekonani, że te starania nie pozostaną bez odzewu.

Informacje kontaktowe oraz wykaz dróg powiatowych opublikowane zostały w poprzednim komunikacie - więcej szczegółów >>>
Autor: Urząd Gminy Michałowice
Opublikowany przez: Administrator