13.12.2021 14:00

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

55
Trwa druga edycja konkursu dla członków KGW. Akcja promuje działalność członków Kół Gospodyń Wiejskich. Tematem przewodnim konkursu są „Ostatki w polskiej tradycji”.

Konkurs to szansa na zaprezentowanie kreatywności członków KGW. Jak dołączyć do akcji? Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować krótki film prezentujący działalność koła i jego uczestniczek oraz wypełnić kartę zgłoszeniową.

Koła Gospodyń Wiejskich przesyłają zgłoszenia drogą elektroniczną na adres:

konkurs.KGW|prezydent.pl| |konkurs.KGW|prezydent.pl

w zgłoszeniu należy przesłać poprawnie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową w formacie pdf lub doc oraz krótki film (o długości do 120 sekund) przestawiający działalność KGW i realizowanych przez niego inicjatywach.

Materiał audiowizualny powinien zawierać nazwę KGW oraz logo. W przypadku KGW, które nie posiadają własnego logo, w materiale należy wpisać nazwę Koła. Materiał powinien prezentować najważniejsze informacje o Kole, w tym profil działalności oraz informacje o realizowanych przez Koło inicjatywach.

Materiał należy przesłać w formie jednego pliku, z wykorzystaniem jednej z platform do przesyłania plików (np. WeTransfer, FromSmash, MyAirBidge), a wygenerowany link przesłać w treści e–maila zawierającego kartę zgłoszeniową na adres e–mail.

Konkurs jest podzielony na dwa etapy, czyli wojewódzki i ogólnopolski.

Etap wojewódzki:

– ocena formalnej kart zgłoszeniowych,

– ocena na podstawie przesłanych materiałów audiowizualnych.

Koła, które uzyskają największą liczbę punktów na poziomie wojewódzkim w oparciu o ocenę formalną kart zgłoszeniowych, zostaną zakwalifikowane do etapu II.

W II etapie komisja konkursowa na podstawie materiałów audiowizualnych przygotowanych przez koła – dokona wyboru laureatów na szczeblu wojewódzkim.

 

Wyniki etapu wojewódzkiego zostaną ogłoszone w kwietniu 2022 r. i opublikowane na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tutaj.

www.prezydent.pl.

Koła Gospodyń Wiejskich, które zajmą 1. miejsce na poziomie wojewódzkim, otrzymają dyplom Laureata oraz uzyska prawo do reprezentowania województwa podczas ogólnopolskiego etapu Konkursu w czerwcu 2022 r.. Finał odbędzie się w formule stacjonarnej.

Koła Gospodyń Wiejskich, które zajmą na etapie wojewódzkim 2. i 3. miejsce otrzymają dyplomy Laureatów.

Koła Gospodyń Wiejskich, które zajmą w etapie wojewódzkim 4. i 5. miejsce otrzymają dyplomy–wyróżnienia.

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

Etap ogólnopolski:

Uczestnikami etapu ogólnopolskiego konkursu zostaną zwycięzcy konkursu na etapie wojewódzkim. W czerwcu 2022 r. w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach odbędzie się konkurs na etapie ogólnopolskim.

Tematem konkursu są „Ostatki w polskiej tradycji”. Każde Koło Gospodyń Wiejskich uczestniczące w akcji może być reprezentowane przez maksymalnie 10 osób.

W ramach pracy konkursowej uczestnicy powinni przygotować specjały kuchni regionalnej, czyli dwa wyroby cukiernicze oraz trzy potrawy wytrawne, nawiązujące do tradycji ostatków oraz nagraną inscenizację słowno–muzyczno–ruchową o długości do 4 minut.

Koła Gospodyń Wiejskich przesyłają zgłoszenia drogą elektroniczną na adres:

konkurs.KGW|prezydent.pl| |konkurs.KGW|prezydent.pl

Materiały audiowizualne powinny zawierać nazwę KGW i logo. Filmy należy dostarczyć przy pomocy platformy do przesyłania plików (np. WeTransfer, FromSmash, MyAirBidge), a wygenerowany link przesłać w treści e–maila zawierającego kartę zgłoszeniową na adres e–mail.

Ogłoszenie konkursu na poziomie ogólnopolskim oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas Dożynek Prezydenckich 2022 w Warszawie.

Nagrody na etapie ogólnopolskim:

1. miejsce – 10.000,00 zł brutto

2. miejsce – 6.000,00 zł brutto

3. miejsce – 4.000,00 zł brutto.

Koło Gospodyń Wiejskich, które zajmie 1. miejsce w konkursie otrzyma również okolicznościową statuetkę oraz list gratulacyjny Małżonki Prezydenta RP. Pierwsza Dama złoży również wizytę w siedzibie zwycięskiego koła. Dodatkowo każdy członek koła uczestniczący w konkursie otrzyma okolicznościowe korale (kobiety) lub szpile (mężczyźni).

Koła Gospodyń Wiejskich, które zajmą w konkursie 2. i 3. miejsce, otrzymają okolicznościowe statuetki oraz listy gratulacyjne Małżonki Prezydenta RP.

KGW, które zostaną laureatami konkursu otrzymają także zaproszenie do uczestnictwa w Dożynkach Prezydenckich.

Finaliści konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy.

Prace konkursowe można przesyłać do 28 lutego.

Szczegóły konkursu tutaj.

https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta-rp

 

Organizatorem konkursu jest Kancelaria Prezydenta RP.

Patronat honorowy nad akcją objęła Agata Kornhauser-Duda, małżonka prezydenta RP.

Opublikowany przez: Maria Sawicka
Podobne tematy: konkurs, KGW

Zobacz także