Archiwalny
17.08.2023 09:35

Konkurs "Lokalne Ekopraktyki"

29
Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza organizacje działające w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich do udziału w konkursie „Lokalne Ekopraktyki”

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych inicjatyw ekologicznych (zrealizowanych na przestrzeni przynajmniej ostatniego roku, licząc od daty ogłoszenia konkursu), przez organizacje lokalne. 

Uczestnikami konkursu mogą zostać przykładowo:

  • Koła Gospodyń Wiejskich,
  • Ochotnicze Straże Pożarne,
  • Gminne Ośrodki Kultury,
  • organizacje społeczne,
  • towarzystwa regionalne i inne organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, posiadające wpis w odpowiednim dla wykonywanej działalności rejestrze, prowadzące działalność na minimum rok przed dniem ogłoszenia konkursu.

Zgłaszana do konkursu ekopraktyka musi spełnić warunek, tj. w projekt musi zostać zaangażowanych co najmniej 5 osób.

Przykładowe inicjatywy, które można zgłaszać do konkursu, to m.in.: sposoby na oszczędzanie energii i zasobów, takie jak np. zbieranie deszczówki; różnorodne biologicznie ogródki; retencja wody; proekologiczne miejsce spotkań; wymiana sąsiedzka; warsztaty ekologiczne; naprawy w duchu no-waste; niemarnowanie żywności, niemarnowanie zasobów.

Najciekawsze inicjatywy ekologiczne zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane w publikacji MKiŚ.

Więcej informacji oraz regulamin znajduje się na stronie konkursu: Link:

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 8 września.
Grafika prezentuje treść komunikatu

 

 

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta
Podobne tematy: konkurs, ekologia

Zobacz także