Archiwalny
07.02.2023 10:30

Konkurs "My i Ryby" II Edycja

34
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w ogólnopolskich konkursie" My i Ryby".

Pokaż nam, jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas. Lubisz malować, rysować, wyklejać? Zauważyłeś/ aś zmiany w Twojej okolicy - to jest konkurs dla Ciebie.

Prace można przesyłać do 3 marca. Do wygrania atrakcyjne nagrody!!!

  • Prace konkursowe  mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej, np. farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, tuszem, ołówkiem, węglem, wycinanki, collage, frottage itp. w formacie od A4 do A0. Dopuszcza się pracę wyłącznie w formie plastycznej płaskiej na papierze typu brystol, blok techniczny lub płótno, nie mogą być zwinięte w rulon.
  • Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.
  • Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych, branych pod uwagę odrębnie dla każdego z 16 województw: ( uczniowie klas 1-3; 4-6  i 7-8).
  • Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace indywidualne.
  • Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie Organizatorowi wersji cyfrowej (zdjęcia lub skanu) pracy konkursowej oraz prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika formularza zgłoszenia na adres - MyiRyby@minrol.gov.pl.
  • Uczestnik jest zobowiązany do zachowania oryginału pracy konkursowej do czasu rozstrzygnięcia Konkursu, a w przypadku gdy jego praca konkursowa zostanie nagrodzona, do czasu przekazania Organizatorowi oryginału nagrodzonej pracy konkursowej.
  • Prace konkursowe muszą być pracami autorskimi, nienagrodzonymi wcześniej w innych konkursach, nieobciążone wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich.
  • Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Szczegóły dotyczące konkursu na stronie : link.

 

Grafika prezentuje treść komunikatu

 

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta
Podobne tematy: konkurs, prace plastyczne

Zobacz także