18.04.2024 15:30

Konsultacje społeczne w sprawie Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030

40
Informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030 i ogłosił konsultacje społeczne.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag wszystkich środowisk na temat projektu dokumentu. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności: mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i inne organy administracji państwowej, organizacje pozarządowe oraz środowiska akademickie. 

Wersje elektroniczne dokumentów oraz wszelkie informacje o projekcie dostępne są:

1. na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego mazovia.pl: LINK.

2. w Biuletynie Informacji Publicznej bip.mazovia.pl: LINK.

 

Opinię lub ewentualne uwagi do dokumentu należy zgłaszać:

  •  drogą elektroniczną na adres: pgowm2030|mazovia.pl| |pgowm2030|mazovia.pl,
  • na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /umwm/SkrytkaESP
  • drogą listowną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa.

W ramach konsultacji społecznych oraz opiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030 zaplanowane są spotkania informacyjne dla wszystkich zainteresowanych, które odbędą się: 

  • Warszawa – 19 kwietnia 2024 roku, godz. 11 00 - (sala konferencyjna - parter w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26);
  • Radom – 22 kwietnia 2024 roku, godz. 11 00 - (sala konferencyjna w Delegaturze, 26-600 Radom, ul. Kościuszki 5a);
  • Siedlce – 24 kwietnia 2024 roku, godz. 11 00 - (sala w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce);
  • Ostrołęka – 26 kwietnia 2024 roku, godz. 11 00 - (sala w Delegaturze, 07-410 Ostrołęka, ul. Piłsudskiego 38);
  • Płock – 7 maja 2024 roku, godz. 11 00 - (sala w Muzeum Mazowieckim ART DECO w Płocku, ul. Kolegialna);
  • Ciechanów – 8 maja 2024 roku, godz. 11 00 - (sala w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 33, 06-400 Ciechanów).

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu.

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także