Archiwalny
08.02.2022 15:15

Konsultujemy projekt "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Michałowice na lata 2022 - 2027". Państwa głos jest ważny.

223
Do 28 lutego br. trwają konsultacje dotyczące projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Michałowice na lata 2022 - 2027", który prezentuje kluczowe kierunki polityki ochrony środowiska w naszej gminie.

Ich efektem będzie poprawa stanu środowiska we wszystkich obszarach, w tym w:

  • gospodarce wodno-ściekowej (gdzie mamy się czym pochwalić już teraz bowiem już w 2020 roku osiągnęliśmy wskaźniki - ponad 96% mieszkań podłączonych do sieci wodociągowej i 90% podłączonych do sieci sanitarnej Mamy także w tym roku zaplanowane inwestycje w tym obszarze (pisałam o tym kilka dni temu - można sprawdzić co będzie budowane w poszczególnych miejscowościach).
  • gospodarce odpadami - tutaj wyzwaniem będzie aplikacja gospodarki obiegu zamkniętego - liczę na Państwa współpracę, to ważne
  • ochronie powierzchni ziemi i gleb,
  • ochronie powietrza,
  • ochronie przed hałasem,
  • ochronie przed promieniowaniem elektromagnetycznym,
  • ochronie przyrody,
  • edukacji ekologicznej.


Oprócz kwestii ochrony środowiska Program porusza również problematykę nasilających się zmian klimatycznych oraz wyznacza kierunki adaptacji.


Często otrzymuję również od Państwa pytania i wnioski dotyczące zanieczyszczenia światłem - głównie spowodowanym jaskrawym i całonocnym oświetleniem hal magazynowych. W tej sprawie skierowaliśmy pisma do właścicieli tych nieruchomości. Czekamy na odpowiedź.

Zapraszam do składania wniosków i uwagi do projektu Programu. Można składać je do 28 lutego 2022 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej sekretariat@michalowice.pl.

 

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Michałowice na lata 2022 - 2027 -  link

 

Małgorzata Pachecka

Wójt gminy Michałowice

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: dialog, ochrona środowiska

Zobacz także