29.08.2018 14:30

Mamy dofinansowanie na kolejne drogi rowerowe

398
Ponad 2,6 mln zł unijnego dofinansowania otrzymamy na realizację projektów związanych z drogami rowerowymi na terenie naszej gminy w ramach II etapu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W ramach tego projektu powstanie nowa trasa rowerowa o dł. 2,6 km wzdłuż rzeki Raszynki  (po jej północnej stronie), od ul. Aleja Powstańców Warszawy w Regułach do ul. Kasztanowej w Michałowicach.  Ponadto zostanie rozbudowana droga rowerowa wzdłuż ul. Aleja Topolowa, od komisariatu policji  w Regułach do ul. Szkolnej w Michałowicach (1,5 km). Po modernizacji odcinek ten będzie pełnił funkcję ciągu pieszo-rowerowego, gdzie ruch rowerowy będzie odseparowany od ruchu pieszego. Ten fragment zostanie również oświetlony. Oświetlenie zostanie wybudowane także wzdłuż drogi rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Aleja Powstańców Warszawy w Regułach i ul. Pęcickiej w Pęcicach.

 

Wartość budowy i przebudowy tras rowerowych oraz budowy infrastruktury towarzyszącej na terenie naszej gminy wyniesie 3,3 mln zł, z czego otrzymamy dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 80 %, czyli ponad 2,6 mln zł.

  

Realizacja tych inwestycji będzie możliwa dzięki ubiegłorocznemu porozumieniu Grodziska Mazowieckiego, Milanówka, Podkowy Leśnej, Pruszkowa i Żyrardowa oraz naszej gminy, które dotyczyło pozyskania środków unijnych na budowę spójnego systemu tras rowerowych. Łącznie na terenie tych gmin i miast powstanie 10 km  nowych dróg rowerowych,  zostanie przebudowane ponad 1,8 km już istniejących oraz nastąpi instalacja infrastruktury towarzyszącej, m.in. oświetlenia. Wartość projektu wyniesie ponad 15,6 mln zł, z czego blisko 14 mln zł (13 927 419,54 zł) zostanie przekazanych ze środków unijnych.  

 

Liderem projektu jest miasto Żyrardów. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację tych inwestycji.

 

Drogi rowerowe powstaną w ramach  projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym, przeznaczonych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.